Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově - ÚK Podpora komunitního života na venkově 2023 ÚK
Aktuality:

VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2023 ÚK

V pondělí 18. září proběhlo v prostorách kanceláře MAS Vladař jednání Rozhodovací komise, která vybrala projekty doporučené k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2023 ÚK.

Do této výzvy jsme přijali celkem 47 žádostí o podporu za celkem 851.311,10 Kč. Alokace výzvy činila 760.826 Kč. 

Rozhodovací komisi byly představeny jednotlivé žádosti a výsledky jejich věcného hodnocení. Všechny přijaté žádosti splnily podmínky věcného hodnocení. Jelikož nebyla alokace výzvy dostačující, nebylo možné podpořit všechny žádosti. Rozhodovací komise doporučila k financování 42 žádostí. Při výběru se rozhodla podpořit jednu žádosti od každého žadatele. Díky tomu budou podpořeni všichni žadatelé.

Výsledky výběru projektů ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově 2023 ÚK":

 Pořadové číslo  Registrační číslo projektu Žadatel Projekt  Požadovaná dotace  Projekt doporučen/nedoporučen
k financování
1. 2023/ÚK/1/21 VEEV z.s. Fotbalový turnaj o putovní pohár spolku VEEV 8 000,00 Kč Doporučen k financování
2. 2023/ÚK/1/28 Sbor dobrovolných hasičů Podlesice Hasičská soutěž Vitčice 2023 6 887,20 Kč Doporučen k financování
3. 2023/ÚK/1/2 Obec Libědice Čejkovická pohodovka + Vítská pouť 20 000,00 Kč Doporučen k financování
4. 2023/ÚK/1/3 Obec Pětipsy Dětský den aneb Pohádková cesta 20 000,00 Kč Doporučen k financování
5. 2023/ÚK/1/5 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pětipsy Zahájení léta 20 000,00 Kč Doporučen k financování
6. 2023/ÚK/1/16 Obec Očihov Oslav 150. výročí SDH Očihov 20 000,00 Kč Doporučen k financování
7. 2023/ÚK/1/19 Obec Deštnice Lidský stolní fotbal 20 000,00 Kč Doporučen k financování
8. 2023/ÚK/1/29 Obec Žiželice Žíželický fesťáček 20 000,00 Kč Doporučen k financování
9. 2023/ÚK/1/31 Okrašlovací spolek z.s. Letní sousedské posezení 20 000,00 Kč Doporučen k financování
10. 2023/ÚK/1/36 Via Levamente, z.s. Slovanský den - oslava podzimní rovnodennosti 20 000,00 Kč Doporučen k financování
11. 2023/ÚK/1/38 Obec Lenešice Hudební odpoledne s třináctkou 10 000,00 Kč Doporučen k financování
12. 2023/ÚK/1/39 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Očihov Posvícenské tance 20 000,00 Kč Doporučen k financování
13. 2023/ÚK/1/42 Obec Blažim Mikulášská nadílka 20 000,00 Kč Doporučen k financování
14. 2023/ÚK/1/44 Obec Čeradice Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu 20 000,00 Kč Doporučen k financování
15. 2023/ÚK/1/45 Obec Račetice Rozloučení s prázdninami 2023 20 000,00 Kč Doporučen k financování
16. 2023/ÚK/1/4 Obec Krásný Dvůr Dětský den 20 000,00 Kč Doporučen k financování
17. 2023/ÚK/1/7 Tělovýchovná jednota Spartak Lubenec, z. s. Den fotbalu 2023 13 220,00 Kč Doporučen k financování
18. 2023/ÚK/1/9 Obec Lipno Otevření dětského hřiště s dnem dětí v obci Lipenec 16 222,00 Kč Doporučen k financování
19. 2023/ÚK/1/11 Obec Vilémov Dětský den 20 000,00 Kč Doporučen k financování
20. 2023/ÚK/1/12 Město Mašťov Sraz rodáků a přátel města 20 000,00 Kč Doporučen k financování
21. 2023/ÚK/1/18 Základní škola Lipenec, okres Louny Zahradní slavnost k 85. letům výročí založení ZŠ Lipenec 18 480,00 Kč Doporučen k financování
22. 2023/ÚK/1/30 Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s. Setkávání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin 20 000,00 Kč Doporučen k financování
23. 2023/ÚK/1/43 Obec Libočany Rozsvěcení vánočního stromu 20 000,00 Kč Doporučen k financování
24. 2023/ÚK/1/8 Obec Veliká Ves Svatovavřinecká pouť 2023 20 000,00 Kč Doporučen k financování
25. 2023/ÚK/1/13 Občanské sdružení NAŠE RADONICKO z.s. Radonické májové slavnosti 20 000,00 Kč Doporučen k financování
26. 2023/ÚK/1/14 Město Blšany Kulturní akce v Blšanech 20 000,00 Kč Doporučen k financování
27. 2023/ÚK/1/23 Český svaz Chovatelů, z.s. Základní organizace Vroutek Meziregionální soutěžní výstava králíků 20 000,00 Kč Doporučen k financování
28. 2023/ÚK/1/32 Fotbalový klub Vroutek z.s. Memoriál přátel Zdeňka Kováře 20 000,00 Kč Doporučen k financování
29. 2023/ÚK/1/41 Městská správa sociálních služeb Kadaň Máme rádi zvířata 8 000,00 Kč Doporučen k financování
30. 2023/ÚK/1/6 Centrum Chůvička, z.s. Sv. Martinský průvod Podbořany 13 920,00 Kč Doporučen k financování
31. 2023/ÚK/1/25 Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s. Velké mozaikování 12 079,70 Kč Doporučen k financování
32. 2023/ÚK/1/26 LEKAF z.s. Dětský Halloween 20 000,00 Kč Doporučen k financování
33. 2023/ÚK/1/33 Svaz tělesně postižených v České republice z.s., Podbořany Vánoční posezení s rodinami v Kryrech 20 000,00 Kč Doporučen k financování
34. 2023/ÚK/1/35 Kulturní zařízení města Postoloprty Rozloučení s prázdninami 20 000,00 Kč Doporučen k financování
35. 2023/ÚK/1/17 Obec Lubenec Kamélie v Lubenci 20 000,00 Kč Doporučen k financování
36. 2023/ÚK/1/20 Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. Drakiáda na vrchu Rubín 2023 20 000,00 Kč Doporučen k financování
37. 2023/ÚK/1/22 TJ Vodní sporty Kadaň z.s. Závody dračích lodí 20 000,00 Kč Doporučen k financování
38. 2023/ÚK/1/37 Asociace soukromých zemědělců region Louny z.s. Poučný vodácký výlet 20 000,00 Kč Doporučen k financování
39. 2023/ÚK/1/46 Český svaz Chovatelů, z.s. Základní organizace Podbořany Výstava a okresní soutěž drůbeže a holubů s oslavou 75. výročí 20 000,00 Kč Doporučen k financování
40. 2023/ÚK/1/1 Obec Tuchořice Rozloučení s létem 17 200,00 Kč Doporučen k financování
41. 2023/ÚK/1/34 Sportovní klub BezeVšeho Česká republika z.s. Postoloprtská Drakiáda 20 000,00 Kč Doporučen k financování
42. 2023/ÚK/1/47 Okrašlovací spolek Budíček Společná brigáda pro obnovu 5 oken kostela 16 000,00 Kč Doporučen k financování
43. 2023/ÚK/1/40 Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. Konečné obnovení cesty Očihov - Valov 20 000,00 Kč Nedoporučen k financování
44. 2023/ÚK/1/10 Obec Lipno Otevření dětského hřiště s dnem dětí v obci Lipno 16 281,60 Kč Nedoporučen k financování
45. 2023/ÚK/1/15 Město Blšany Kulturní a společenské akce v Blšanech 20 000,00 Kč Nedoporučen k financování
46. 2023/ÚK/1/27 LEKAF z.s. Dětský den "Indiánská rozhledna" 20 000,00 Kč Nedoporučen k financování
47. 2023/ÚK/1/24 Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s. Očima fotografa 15 020,60 Kč Nedoporučen k financování
 Doporučeno k financování celkem za 760 008,90 Kč  

 

Článek vyšel : 21.9.2023