Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Program rozvoje venkova 2014-2021
Aktuality:

Vyhlášena 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Podniky a podnikatelé na území MAS Vladař mohou podávat od 3.2.2020 žádosti o podporu investic do svých podniků. MAS Vladař může podpořit projekty 22,697.000,- Kč, dotace může být 45% pro nezemědělce, 50% pro zemědělské podnikatele a 100% na opatření zvyšující společenskou funkci lesů. Žádosti o podporu je možné podávat až do 24.2.2020.

MAS Vladař pro zájemce připravuje semináře, na kterých se dozví nejdůležitější informace jak o podpor požádat. Pracovníci MAS seznámí potenciální žadatele s novinkami v Programu rozvoje venkova (změna v režimech zadávání veřejných zakázek), systémem pro podávání žádostí a chybami žadatelů z minulých výzev.

Nad rámec seminářů je možné konzultovat projektové záměry také v kanceláři MAS Vladař na adrese Masarykovo náměstí 22, Podbořany po telefonické dohodě.

Více informací: http://www.vladar.cz/4-vyzva-mas-vladar-k-predkladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014-2020-vypis-text-110.html

 

MAS Vladař již vyhlásila 2 podobné výzvy z Programu rozvoje venkova, ve kterých o podporu projevilo zájem přes 100 žadatelů. V létě 2020 by MAS Vladař také ráda vyhlásila výzvu na nové opatření - Investice do vybavení vesnic s alokací cca 14mil. Kč. Pro podnikatele je přes MAS další výzva plánována na začátek roku 2021.

Území MAS Vladař tvoří aktuálně 53 obcí v Karlovarském, Ústeckém a Plzeňském kraji - více informací.

Galerie :

Článek vyšel : 20.1.2020