Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhlašujeme 10. výzvu z IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - aktivita ZŠ

10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)

Od 28.6.2019, od 10:00 hodin bude v systému ISKP14+ k dispozici žádost v rámci 10. výzvy MAS Vladař v operačním programu IROP.

Více informací naleznete na stránce výzvy: 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)

V rámci vyhlášené 10. výzvy / IROP 5 bude MAS Vladař pořádat seminář pro žadatele. O přesném termínu a místa konání Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

28.6.19 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

28.6.19 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

06.9.19 10:00

 

Alokace výzvy MAS (CZV)

15.161.547,00
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

minimální výše CZV na projekt:    500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt: 3 000 000,00

Galerie :

Článek vyšel : 27.6.2019