Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 17.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhlašujeme 17. výzvu MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)

17. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)

Dne 15. 11. 2021, od 10:00 hodin bude v systému ISKP14+ zpřístupněna a otevřena 17. výzva MAS Vladař v operačním programu IROP, která je zaměřena na podporu aktivit "Infrastruktura základních škol""Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání".

Více informací naleznete na stránce výzvy: 17. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)

V rámci vyhlášené 17. výzvy / IROP 5 bude MAS Vladař pořádat seminář pro žadatele. O přesném termínu a místa konání Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

 

  • Vyhlášení a otevření 17. výzvy k datu 15. 11. 2021

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

15.11.2021 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

15.11.2021 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

15.12.2021 00:00

 

Alokace výzvy MAS (CZV)

2 510 725,29 Kč

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

minimální výše CZV na projekt:    500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt: 2 510 725,29 Kč

 

 

 

  • VĚNUJTE pozornost také těmto informacím !!!

Alokace výzvy MAS (CZV) - informace ke změnám, které mohou nastat jak v průběhu příjmu žádostí o podporu, tak při samotném hodnocení přijatých žádostí o podporu

Možné navýšení současné alokace 17. výzvy na částku celkem 3.985.567,39 Kč (CZV)

V současné době probíhá proces hodnocení 16. výzvy IROP 1 na MAS Vladař a také stále ještě máme některé projekty ve fyzické realizaci, kdy tyto projekty / žádosti o podporu budou teprve podávat vyúčtování svých projektů (realizace). Stále v těchto fázích může dojít k možnosti "úspor" nebo-li vrácení finančních prostředků zpět na MAS Vladař, kdy tyto finance budou využity už jen na posílení 17. výzvy IROP 5, jelikož je to naše POSLEDNÍ výzva v PO 2014-2020. O aktuálních změnách 17. výzvy IROP 5 budeme obratem infromovat. Sledujte proto naše webové stránky.

 

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

PO  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

ÚT  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 8.11.2021