Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 9. výzva MAS Vladař - IROP 1 Doprava - II.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VYHLAŠUJEME 9. výzvu MAS Vladař - IROP 1 Doprava - II.

9. výzva MAS Vladař - IROP 1 Doprava - II.

Dnešního dne, 4. 7. 2024, od 10:00 hodin je na stránkách MAS Vladař již zveřejněná 9. výzva v operačním programu IROP, která je zaměřena na podporu "Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu" a "Infrastruktura pro cyklistickou dopravu" v území MAS Vladař.

Více infromací naleznete na stránce: 9. výzva MAS Vladař - IROP 1 Doprava - II.

V rámci vyhlášené 9. výzvy / IROP 1 bude MAS Vladař pořádat seminář pro žadatele. O přesném termínu a místa konání Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

 

  • Vyhlášení 9. výzvy k datu 4. 7. 2024

Datum zveřejnění výzvy MAS

4.7.2024 10:00
Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů MAS

22.7.2024 10:00

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů MAS

11.10.2024 23:59

Alokace výzvy MAS (CZV)

6.645.442,10 Kč

Finanční alokace výýzvy

minimální výše CZV na projekt: 500.000,00 Kč

maximální částka CZV na projekt: 2.500.000,00 Kč

Forma a způsob podání projektového záměru prostřednictvím datové schránky MAS Vladař: bifdk2j
Forma a způsob podání požadovaných příloh prostřednictvím e-mailové schránky: irop@vladar.cz

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

manažer IROP – CLLD MAS Vladař – Andrea Nipauerová
mobil: + 420 731 416 889
e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

PO  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

ÚT  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání si sjednejte konzultaci dopředu, termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale opět pouze po předešlé domluvě: na tel.: +420 731 416 889 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 4.7.2024