Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhlašujeme 9. výzvu z IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - aktivita MŠ

9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)

Od 20.6.2019, od 10:00 hodin bude v systému ISKP14+ k dispozici žádost v rámci 9. výzvy MAS Vladař v operačním programu IROP.

Více informací naleznete na stránce výzvy: 9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)

V rámci vyhlášené 9. výzvy / IROP 5 bude MAS Vladař pořádat seminář pro žadatele. O přesném termínu a místa konání Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

20.6.19 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

20.6.19 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

02.9.19 10:00

 

Alokace výzvy MAS (CZV)

2 631 578,94
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

minimální výše CZV na projekt:    500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt: 2 631 578,94

Galerie :

Článek vyšel : 18.6.2019