Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově - ÚK
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝSLEDKY HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ ve výzvě MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK

Žádosti přijaté ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK" prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Následně proběhlo věcné hodnocení projektů, na jehož základě byly vybrány projekty, které budou podpořeny.

Kontrola formálních náležitostí proběhla dle předem stanovených kritérií.Touto kontrolou bohužel neprošly 3 projekty, konkrétně tyto:
2019/UK /1/6, 2019/UK/1/10 a 2019/UK/1/24.

Žádosti, které splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti, byly předloženy výběrové komisi. Ta v rámci věcného hodnocení jednotivé projekty obodovala (dle kritérií VH) a seřadila podle počtu získaných bodů, případně dle času doručení žádosti.

Výsledky věcného hodnocení byly předloženy rozhodovací komisi, která usoudila, že všechny jim předložené projekty jsou pro naš území prospěšné. Proto se rozhodla podpořit všechny projekty, které splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. Naše alokace bohužel na všechny projekty nestačí. Z tohoto důvodu bude všem žadatelům pokrácena dotace poměrnou částkou (cca 70 % požadované dotace). Díky tomu bude možné pomoci většímu množství žadatelů, byť menší částkou.

 

 

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 8.8.2019