Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ IROP 3 - Vzdělávání Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

WORKSHOP - IROP 3 Vzdělávání pro základní a mateřské školy v Podbořanech

Workshop pro žadatele v území MAS Vladař, 7. 2. 2023 v prostorách MAS Vladař, Podbořanech.

Vážení.

Zvemé Vás tímto na náš první Workshop již s vazbou na programové období 2021 - 2027 operačního programu IROP, který je určen zástupcům a zřizovatelům základních a mateřských škol. Budeme se věnovat potřebným informacím o chystané výzvě ŘO IROP, pod kterou budou MASky v rámci celé České republiky otevírat a vyhlašovat své výzvy. MAS Vladař bude mít tuto část řešenou v opatření IROP 3 Vzdělávání.

Co se dále dozvíte?

  • potřebná příprava projektového záměru
  • plán harmonogramu výzev IROP
  • soulad se strategickým dokumentem MAP
  • podporované aktivity, způsobilost výdajů, oprávnění žadatelé, možnosti čerpání

Termín, čas a místo konání:

  • 7. 2. 2023, 15.30 - 17.30 hodin (workshop bude navazavovat na pracovní skupinu financování MAP Podbořansko - Žatecko)
  • kancelář MAS Vladař, Masarykovo náměstí 22, Podbořany
  • bližší informace a program naleznete v pozvánce, viz příloha tohoto článku

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 31.1.2023