Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5) Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ze semináře pro žadatele k 3. výzvě MAS Vladař IROP

Dne 19.3.2018 se konal v Podbořanech seminář pro žadatele k 3. výzvě MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)

Akce se zúčastnili žadatelé, kteří mají zájem si podat žádost o finanční podporu na svůj projektový záměr. Tato výzva je zaměřena na aktivitu "Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže a celoživotní vzdělávání". Za MAS Vladař poskytla věcné informace k výzvě manažerka programu IROP Andrea Nipauerová, školení žadatelů v systému MS2014+ Josef Ryšavý. Další informace naleznte v příloze tohoto článku, kde je prezentace ze semináře v rámci vyhlášené 3. výzvy.

V příloze článku naleznete prezentaci k semináři výzvy.

 

DOTAZY ze semináře:

Dotazy na semináři byly cíleny hlavně směrem k podporovaným aktivitám, a ke způsobilosti výdajů včetně dělení CZV (celkové způsobilé výdaje) na hlavní aktivity = způsobilé výdaje 85%, vedlejší aktivity = způsobilé výdaje 15% a také uvedení případných nezpůsobilých výdajů. Přesné definice výkladů CZV nebo podporovaných aktivit naleznete přímo v dokumentu "Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - výzva č. 68 / CLLD"- aktivita "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání" (kapitola č. 3.4 / str. 72 - str. 90.)

V případě dotazů, nejasností nebo řešení konkrétních případů v rámci zpracování žádosti o podporu a studie proveditelnosti kontaktujte: p. Nipauerová Andrea, tel: 724 168 451, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě technické podpopry v systému MS2014+ / ISKP14+ kontaktujte: ing. Josef Ryšavý

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 21.3.2018