Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: ARCHIV - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

ZMĚNA - aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP

ŘO IROP vydal ke dni 15.5.2018 revizi dokumentu Obecných pravidle pro žadatele a příjemce - verze 1.11

Ke dni 15.5.2018 vyšla revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.11 včetně povinných příloh tohoto dokumentu, které budou platné a vztahovat se až k nově vyhlášeným výzvám MAS Vladař.

Novou verzi naleznete zde:

  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - verze 1.11
  • povinné přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce - verze 1.11

 

Tato změna se netýká současně vyhlášených výzev MAS Vladař:

(v tomto případě jsou pro žadatele platné stále Obecná pravidla pro žadatele a příjemce s verzí 1.10, které jsou také v textaci vyhlášených výzev na webových stránkách MAS Vladař nebo přímo v sekci IROP / Obecná pravidla pro žadatele a příjemce)

  • 4. výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)
  • 5. výzva MAS Vladař-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP 1)

Galerie :

Článek vyšel : 16.5.2018