Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař / GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE /

Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK

Ke stažení:

Stáhnout vše

MAS Vladař avizuje vyhlášení výzvy za podpory Ústeckého kraje výzvu "Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK"

Podporovaná témata:

  • veřejně prospěšné projekty zaměřené na kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a dospělých ve prospěch obyvatel obcí na území MAS Vladař v Ústeckém kraji

Termín příjmu žádostí: od 1. 7. 2022 12:00 do 31. 8. 2022 16:00

Výše podpory: max. 80% celkových způsobilých výdajů

Spoluúčast: min. 20% celkových způsobilých výdajů

Maximální výše podpory:  20 000 Kč

Minimální výše podpory: 5 000 Kč

Celková finanční alokace výzvy: 608 661 Kč

Kontaktní osoba pro výzvu:

Aktuality k tématu Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK:

© MAS Vladař 2016