Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podpora mládeže na území MAS Vladař /

Výzva - Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2023 II.

Ke stažení:

Stáhnout vše

Cílem výzvy je podpořit projekty iniciované mládeží na území MAS Vladař o.p.s. Především je cílem motivovat mládež k občanské angažovanosti, vytvořit prostor pro projednání jejich nápadů a záměrů na zlepšení života v obcích, ve kterých žijí a umožnit mládeži zažít proces vývoje projektu od myšlenky po realizaci. 

Podpořeny budou nevýdělečné, veřejně prospěšné a komunitu rozvíjející, kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a dospělých (včetně nákupu drobného vybavení a materiálu) na území MAS Vladař.

ČASOVÉ VYMEZENÍ  VÝZVY

Vyhlášení příjmu projektových záměrů od

1. 2. 2023, 07:00 hod.

Ukončení příjmu projektových záměrů do

3. 4. 2023, 16:00 hod.

Vyhlášení příjmu žádostí o dotaci od

1. 3. 2023, 07:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí o dotaci do

3. 7. 2023, 16:00 hod.

Projednání projektů ve výběrové komisi

7/2023

Projednání projektů v rozhodovací komisi

8/2023

Realizace projektů min. v období od

1. 1. 2023

Realizace projektů max. v období do

31. 12. 2023

Předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu do

           Viz bod č. 18, max. do 31. 01. 2024

 

FINANČNÍ NASTAVENÍ

Celková finanční alokace na výzvu    

90.000,00 Kč

Minimální výše podpory na projekt

2.000,00 Kč

Maximální výše podpory na projekt

15.000,00 Kč

Výše dotace

100 %

Forma dotace

Průběžná

Výše spoluúčasti

0 %

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

 

Podání projektového záměru

Žadatel předkládá projektový záměr do 3.4.2023, a to včetně jednoduchého soupisu položek (odstavec 10)

Může využít Formulář nebo projektový záměr připraví v jiném jím preferovaném dokumentu (např. Excel, Word, PowerPoint, list A4 apod.)

Prostřednictvím on-line formuláře:

Doporučeně poštou (s dodejkou) na adresu: 

  • MAS Vladař o.p.s., Masarykovo náměstí 22, 44101 Podbořany (obálka označena názvem výzvy a identifikací žadatele)

Osobně na adresu: 

  • MAS Vladař o.p.s., Masarykovo náměstí 22, 44101 Podbořany (obálka označena názvem výzvy a identifikací žadatele)

Prostřednictvím datové schránky na adresu: 

  • bifdk2j (MAS Vladař o.p.s., IČO: 264 04 818)

Aktuality k tématu Výzva - Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2023 II.:

© MAS Vladař 2016