Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 17.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Školení žadatelů k 17. výzvě IROP 5 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)

29. 11. 2021 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele, který se bude konat na MAS Vladař, v Podbořanech.
1. BLOK - ZŠ v čase od 9.00 - 12.00
2. BLOK - NEFORMÁLNÍ vzd. v čase od 12.30 - 15.30


AKTUALIZACE ke dni 22. 11. 2021: možnost využití online přenosu

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE v rámci vyhlášených výzev MAS Vladař o.p.s.

"17.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)"

MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášené výzvě, pro aktivitu "Infrastruktura základních škol" - 1. BLOK a "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání" - 2. BLOK, k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „IROP“. Seminář je rozdělen do dvou bloků s vazbou na podporované aktivity dané výzvy.

Seminář bude zaměřen na potřebné informace pro žadatele a příjemce podpory s vazbou na 68. výzvu IROP - Integrované nástroje / CLLD, dle připravené prezentace, která v den konání bude dostupná všem hostům a po skončení semináře bude následně dostupná také na webových stránkách MAS Vladař. Na seminář si již žadatelé a příjemci podpory mohou připravit konkrétní dotazy. V případě, že by ze strany žadetele vznikla potřeba řešit své dotazy mimo tento seminář, je možné si domluvit osobní schůzku na konzultaci přímo s p. Nipauerovou. Z důvodu časové tísně, je možné si domluvit případnou konzultaci kdykoliv od 15. 11. 2021 nezávazně na termín konání semináře.

 

Termín konání: 29. 11. 2021
Místo konání: Masarykovo náměstí 22, Podbořany
Čas zahájení, ukončení: 09.00 – 15.30 hodin

 

Program semináře 1. BLOK, 2. BLOK, kterým Vás provede p. Nipauerová Andrea - manažer IROP MAS Vladař.

 

1. BLOK - Aktivita „Infrastruktura základních škol“

Čas zahájení, ukončení 09.00 – 12.00

  • 09:00 – 09:10       Prezence a zahájení semináře
  • 09:10 – 11:00       Představení výzvy
  • 11:00 – 11:30       Podání žádosti v ISKP14+
  • 11:30 – 12:00       Závěr, diskuse

 

 

2. BLOK - Aktivita „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“

Čas zahájení, ukončení 12.30 – 15.30

  • 12:30 – 12:40       Prezence a zahájení semináře
  • 12:40 – 14:30       Představení výzvy
  • 14:30 – 15:00       Podání žádosti v ISKP14+
  • 15:00 – 15:30       Závěr, diskuse

 

Potvrzení účasti: Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 22. 11. 2021, na e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě, že se do uvedeného termínu nepřihlásí žádný zájemce, seminář bude zrušen.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 10.11.2021