Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. /

Projekty

Mas Vladař o.p.s. realizuje tyto projekty:

Název Porgram Reg. číslo Realizace Rozpočet
Realizace SCLLD MAS Vladař IROP CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011990 1. 2. 2019-31. 12. 2023 19 579 632 Kč
MAP3 Podbořansko-Žatecko OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023126 1. 9. 2022-30. 11. 2023 1 845 753 Kč
MAP3 ORP Kadaň OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023128 1. 5. 2022-30. 11. 2023 2 156 653,80 Kč
Podpora komunitní života na venkově ÚK 2022 ÚK      
Podpora komunitní života na venkově PK 2022 PK      
IOM - Community and winterization support to Ukrainian refugees by MAS Vladař IOM   15.10.2022-15.12.2022 2 524 000 Kč
Podpora  Ústecký kraj 16/SML2170    

Realizované projekty MAS Vladař:

Název Porgram reg. číslo Realizace Rozpočet
MAP2 Podbořansko-Žatecko OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011513 1. 9. 2018-31. 8. 2022 11 946 681 Kč
ČAS NA ZMĚNU OP Z

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002376

1. 9. 2016-31. 8. 2018 5 546 750 kč
SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME OP Z

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003990

1. 6. 2017-31. 5. 2019 5 964 250 Kč
Rovné šance všem OP Z CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009137 1. 10. 2018-30. 9. 2020 4 976 200 Kč

MAMA club

OP Z CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003210 1. 10. 2016-31. 12. 2018 4 341 600 Kč
MAP ORP Kadaň OP VVV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000678

   
MAP ORP Podbořany OP VVV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000405

   
MAP ORP Žatec OP VVV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000408

   
Podpora činnosti manažera pro KV kraj na území MAS Vladař 2019 POV KV KK02102/2019 1.1.2019-31.12.2019 441 000 Kč
Rozjezd SCLLD MAS Vladař IROP

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007842

1. 1. 2016-31. 1. 2019 5 721 309 Kč

    Stránky v této kategorii: Strategický plán LEADER 2007-2013, MAP3 Podbořansko-Žatecko, MAP ORP Kadaň, MAP ORP Podbořany, MAP ORP Žatec, ČAS NA ZMĚNU, MAMA club, Rozjezd SCLLD MAS Vladař (CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007842), SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME, Podpora činnosti manažera pro KV kraj na území MAS Vladař 2019, MAP2 Podbořansko-Žatecko, Realizace SCLLD MAS Vladař, Rovné šance všem, MAP3 ORP Kadaň, Community and winterization support to Ukrainian refugees by MAS Vladař

    © MAS Vladař 2016