Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař /

Území a partneři Místní akční skupiny Vladař

Ke stažení:

Stáhnout vše

Území Místní akční skupiny Vladař je tvořeno správním územím obcí: Andělskáhora, Bitozeves, Blatno, Blažim, Blšany, Břvany, Čeradice, Čichalov, Deštnice, Holedeč, Chbany, Chyše, Kadaň, Krásný Dvůr, Kryry, Lenešice, Libědice, Liběšice, Libočany, Libořice, Lipno, Lišany, Lubenec, Manětín, Mašťov, Měcholupy, Nečtiny, Nepomyšl, Nové Sedlo, Očihov, Pětipsy, Petrohrad, Podbořanský Rohozec, Podbořany, Postoloprty, Pšov, Račetice, Radonice, Rokle, Staňkovice, Štědrá, Štichovice, Tuchořice, Valeč, Veliká Ves, Verušičky, Vilémov, Vrbice, Vroutek, Výškov, Zálužice, Žatec, Žiželice

V programovém období 2014-2022 byli součástí MAS Vladař také města Touži a Žlutice.

V programovém období 2007-2013 byla součástí MAS Vladař také obec Březno u Chomutova.

Partnerství Místní akční skupiny Vladař

Obecně prospěšná společnost MAS Vladař o.p.s. vytváří orgán, resp. organizační složku s názvem MAS Vladař (dále jen „MAS Vladař“), jako společnost dle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním platném znění a její nejvyšší orgán Valnou hromadu MAS.

Organizační složka MAS Vladař je místní akční skupinou, což je místní partnerství mezi subjekty, zastupujícími soukromý a veřejný sektor, které působí na vymezeném subregionálním území (území působnosti MAS Vladař), pro něž navrhuje a provádí SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

Realizace SCLLD spadá výlučně do kompetence organizační složky MAS Vladař a Valné hromady MAS. Vyjma ředitele, žádný jiný orgán o.p.s. do realizace SCLLD nezasahuje. Valná hromada MAS zřídila pro další koordinaci realizace SCLLD Rozhodovací komisi MAS, Kontrolní komisi MAS a Výběrovou komisi MAS. Hlavní činností organizační složky MAS je provádění komunitně vedeného místního rozvoje na základě SCLLD. Pracovníci určení k zajištění realizace SCLLD provádějí vzdělávací, poradenské a další rozvojové aktivity výhradně spojené s realizací SCLLD MAS Vladař s vyhrazenými pracovními pomůckami a prostory. Pokud pracovníci vykonávají pracovní činnost mimo realizaci SCLLD vedou si osobní pracovní výkazy, kde toto striktně rozlišují. Společnost vede oddělenou účetní evidenci pro organizační složku MAS a zvlášť pro obecně prospěšnou společnost.

Místní akční skupina MAS Vladař má formu partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky obecně prospěšné společnosti na základě partnerských smluv uzavřených mezi touto obecně prospěšnou společností a partnery.

Partnery MAS Vladař jsou právnické nebo fyzické osoby, které mají na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit, na základě partnerské smlouvy.

Místní akční skupinu tvoří osoby soukromého, neziskového i veřejného sektoru, které vytvářejí na základě Partnerské smlouvy platformu místního partnerství.  Poměr partnerů veřejného sektoru v MAS nesmí přesáhnout 49 % hlasovacích práv. Aktuální seznam partnerů místní akční skupiny vede kancelář MAS.[1]

Partneři MAS Vladař tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS Vladař podle své převažující činnosti v partnerské smlouvě. Partner MAS Vladař může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Zájmové skupiny partnerů MAS Vladař jsou tyto:

  1. Životní prostředí a kulturní dědictví
  2. Zaměstnanost a sociální integrace
  3. Místní ekonomika a podnikání
  4. Vzdělání a venkovské školství
  5. Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí
  6. Volnočasové aktivity a spolková činnost

Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu MAS Vladař členem pouze jednoho dalšího orgánu MAS Vladař.

Další podmínky partnerství v MAS Vladař jsou upraveny v rámci partnerské smlouvy a statutu společnosti. Prvotní znění partnerské smlouvy schvalují zakladatelé obecně prospěšné společnosti. Změny partnerské smlouvy schvaluje Valná hromada MAS Vladař.

Dokumenty týkající se jednání povinných orgánů MAS, to je zejména pozvánky, prezenční listiny, zápisy z jednání, bude MAS Vladař archivovat v souladu s pokyny ŘO a legislativy ČR.

Partneři MAS Vladař (58) a řazení do zájmových skupin (aktualizováno k 31.10.2020):

Název subjektu Sektor Zájmová skupina

Rozšířený název zájmové skupiny

VEEV, z.s. Soukromý sektor - právnické osoby Komunitní život, kvalita života /společnost

Volnočasové aktivity a spolková činnost

Monika Heidenreichová Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající Infrastruktura + rozvoj obcí

Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí

Cesta z města, z.s. Soukromý sektor - právnické osoby Komunitní život, kvalita života /společnost

Volnočasové aktivity a spolková činnost

Spolek Žlutice 2000 Soukromý sektor - právnické osoby Komunitní život, kvalita života /společnost

Volnočasové aktivity a spolková činnost

Ján Borecký Soukromý sektor - fyzické osoby podnikající Kultura, památky, historie, tradice (příp. církve)

Životní prostředí a kulturní dědictví

REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. Soukromý sektor - právnické osoby Podnikání

Místní ekonomika a podnikání

Lesy Žlutice, s.r.o. Veřejný sektor Podnikání

Místní ekonomika a podnikání

JOB ASISTENT s.r.o. Soukromý sektor - právnické osoby Zaměstnanost

Zaměstnanost a sociální integrace

Martin Polák Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající Zaměstnanost

Zaměstnanost a sociální integrace

"Svazek obcí Doupovské hory" Veřejný sektor Zaměstnanost

Zaměstnanost a sociální integrace

Český západ, o.p.s. Soukromý sektor - právnické osoby Zaměstnanost

Zaměstnanost a sociální integrace

Jan Fronc Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající Komunitní život, kvalita života /společnost

Volnočasové aktivity a spolková činnost

Nadace Valeč v Čechách Soukromý sektor - právnické osoby Kultura, památky, historie, tradice (příp. církve)

Životní prostředí a kulturní dědictví

LEADER ACADEMY o.p.s. Soukromý sektor - právnické osoby Vzdělávání

Vzdělání a venkovské školství

Farma Valeč s.r.o. Soukromý sektor - právnické osoby Podnikání

Místní ekonomika a podnikání

Dudek Matěj Soukromý sektor - fyzické osoby podnikající Podnikání

Místní ekonomika a podnikání

Město Postoloprty Veřejný sektor Infrastruktura + rozvoj obcí

Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí

Jana Fišerová Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající Vzdělávání

Vzdělání a venkovské školství

Mikroregion Žatecko Veřejný sektor Infrastruktura + rozvoj obcí

Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí

Ladislav Kubiska Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající Infrastruktura + rozvoj obcí

Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí

Nemocnice Žatec, o.p.s. Veřejný sektor Infrastruktura + rozvoj obcí

Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí

Mikroregion Radonicko Veřejný sektor Infrastruktura + rozvoj obcí

Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí

Milena Kostihová Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající Komunitní život, kvalita života /společnost

Volnočasové aktivity a spolková činnost

Občanské sdružení Naše Radonicko Soukromý sektor - právnické osoby Komunitní život, kvalita života /společnost

Volnočasové aktivity a spolková činnost

Oto Trapp Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající Podnikání

Místní ekonomika a podnikání

Josef Gilbert Matuška Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající Infrastruktura + rozvoj obcí

Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí

Ondřej Fábera Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající Kultura, památky, historie, tradice (příp. církve)

Životní prostředí a kulturní dědictví

Svazek obcí Podbořansko Veřejný sektor Infrastruktura + rozvoj obcí

Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí

Spolek Dietrich Soukromý sektor - právnické osoby Kultura, památky, historie, tradice (příp. církve)

Životní prostředí a kulturní dědictví

Zdeněk Ornst Soukromý sektor - fyzické osoby podnikající Podnikání

Místní ekonomika a podnikání

Za záchranu kostela sv. Jiljí, zapsaný spolek Soukromý sektor - právnické osoby Komunitní život, kvalita života /společnost

Volnočasové aktivity a spolková činnost

Tělovýchovná jednota Spartak Lubenec, z.s. Soukromý sektor - právnické osoby Komunitní život, kvalita života /společnost

Volnočasové aktivity a spolková činnost

LUKRA, s.r.o. Soukromý sektor - právnické osoby Podnikání

Místní ekonomika a podnikání

Karel Honzl Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající Infrastruktura + rozvoj obcí

Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí

Podbo Culture, z.s. Soukromý sektor - právnické osoby Komunitní život, kvalita života /společnost

Volnočasové aktivity a spolková činnost

1. Česká společnost, z. s. Soukromý sektor - právnické osoby Komunitní život, kvalita života /společnost

Volnočasové aktivity a spolková činnost

Eintopf s.r.o. Soukromý sektor - právnické osoby Podnikání

Místní ekonomika a podnikání

Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí z.s. Soukromý sektor - právnické osoby Komunitní život, kvalita života /společnost

Volnočasové aktivity a spolková činnost

SILENT SENIOR RAČETICE o.p.s. Soukromý sektor - právnické osoby Zaměstnanost

Zaměstnanost a sociální integrace

Vodní záchranná služba ČČK Nechranice, pobočný spolek Soukromý sektor - právnické osoby Infrastruktura + rozvoj obcí

Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí

YACHT CLUB NECHRANICE Soukromý sektor - právnické osoby Komunitní život, kvalita života /společnost

Volnočasové aktivity a spolková činnost

Via Levamente, z.s. Soukromý sektor - právnické osoby Kultura, památky, historie, tradice (příp. církve)

Životní prostředí a kulturní dědictví

Obec Pětipsy Veřejný sektor Zaměstnanost

Zaměstnanost a sociální integrace

Miroslav Dorňák Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající Kultura, památky, historie, tradice (příp. církve)

Životní prostředí a kulturní dědictví

Obec Blatno Veřejný sektor Infrastruktura + rozvoj obcí

Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí

Václav Beneš Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající Infrastruktura + rozvoj obcí

Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí

Martina Bartošová Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající Infrastruktura + rozvoj obcí

Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí

Město Kadaň Veřejný sektor Infrastruktura + rozvoj obcí

Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí

RADKA z. s. Soukromý sektor - právnické osoby Zaměstnanost

Zaměstnanost a sociální integrace

Mikroregion Nechranicko Veřejný sektor Infrastruktura + rozvoj obcí

Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí

Sportovní klub Libědice, z.s. Soukromý sektor - právnické osoby Komunitní život, kvalita života /společnost

Volnočasové aktivity a spolková činnost

Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Soukromý sektor - právnické osoby Podnikání

Místní ekonomika a podnikání

Okrašlovací spolek Budíček Soukromý sektor - právnické osoby Komunitní život, kvalita života /společnost

Volnočasové aktivity a spolková činnost

Spolek Vroutek lidem Soukromý sektor - právnické osoby Kultura, památky, historie, tradice (příp. církve)

Životní prostředí a kulturní dědictví

David Šebesta Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající Kultura, památky, historie, tradice (příp. církve)

Životní prostředí a kulturní dědictví

Zemědělské družstvo Novosedly Soukromý sektor - právnické osoby Podnikání

Místní ekonomika a podnikání

Miloslava Křimská Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající Infrastruktura + rozvoj obcí

Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí

Evženie Štěpánová Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající Infrastruktura + rozvoj obcí

Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí

    © MAS Vladař 2016