Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

AKTUÁLNÍ verze - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Ke stažení:

Stáhnout vše

OBECNÁ PRAVIDLA pro žadatele a prříjemce

  • aktuální platná verze - vydání 1.14, platnost od 01. 03. 2021
    • povinné přílohy nalezne žadatel přímo na webových stránkách MMR / IROP nebo zde na této stránce v přílohách ke stažení

Aktuality k tématu AKTUÁLNÍ verze - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce:

© MAS Vladař 2016