Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 8. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Výběr žádostí k financování v 8. výzvě MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Z 28 žádostí, které dosáhly minimálních bodů v kole věcného hodnocení, vybírala rozhodovací komise MAS Vladař 24.08.2022 dle interních postupů žádosti k financování. K rozdělení bylo 12 134 471 Kč. Z toho bylo projekty vyčerpáno 11 698 420 Kč.


Komise se při výběru projektů řídí interními postupy, které jsou součástí výzvy (tj. transparentně známi již před podáváním žádostí). Výběr projektů je popsán v kapitole 1.3.2 Výběr projektů.

Seznam žádostí a jejich stav výběru je tedy následující:

Fiche PRV9 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Registrační číslo           Název projektu Místo realizace CZV Body
2023-071-008-009-310 Zázemí pro kulturní a spolkovou činnost Pětipsy 495 667 Kč 80
2023-071-008-009-314 Vybavení pro pořádání akcí pro veřejnost Veliká Ves 88 633 Kč 75
2023-071-008-009-310 Mobilní zařízení pro kulturní a spolkové akce pro veřejnost Pětipsy 133 602 Kč 75
2023-071-008-009-316 Zařízení a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost pro veřejnost Nepomyšl 368 079 Kč 75
2023-071-008-009-318 Rekonstrukce zázemí spolku Chbany 399 905 Kč 75
2023-071-008-009-323 Vybavení pro kulturní a spolkovou činnost Libědice 486 898 Kč 75
2023-071-008-009-326 Hygienické zařízení v ZŠ Krásný Dvůr 496 100 Kč 75
2023-071-008-009-327 Vybavení kulturního domu ve Štichovicích Štichovice 498 500 Kč 75
2023-071-008-009-328 Multifunkční sál pro komunitní setkávání Deštnice 498 520 Kč 75
2023-071-008-009-311 Restaurování erbu na kapli Panny Marie Pomocné Radonice 200 000 Kč 71
2023-071-008-009-312 Oprava schodů u Mariánského sloupu v Radonicích Radonice 220 000 Kč 71
2023-071-008-009-314 Podpora činnosti Vodní záchranné služby Chbany 302 500 Kč 70
2023-071-008-009-330 Vybavení a obnova Kulturního domu Libočany Libočany 499 580 Kč 70
2023-071-008-009-334 Modernizace společenského prostoru obce Očihov Očihov 666 710 Kč 70
2023-071-008-009-320 Vybavení kulturního centra s projekční technikou při ZŠ a MŠ Radonice Radonice 423 500 Kč 66
2023-071-008-009-324 Vybavení kulturního domu "Sokolovna" Lenešice Lenešice 488 961 Kč 66
2023-071-008-009-333 Revitalizace památníku ve Vidhosticích Vroutek 499 995 Kč 66
2023-071-008-009-317 Andělská Hora - mobiliář na kostelní návsi Andělská Hora 376 900 Kč 65
2023-071-008-009-335 Obnova spodní části fasády severní strany věže a schodiště kostela sv. Martina v Liběšicích u Žatce Liběšice 776 708 Kč 65
2023-071-008-009-337 Obnova střechy věže kostela sv. Michaela Archanděla v Bitozevsi Bitozeves 999 999 Kč 65
2023-071-008-009-338 Velká Černoc - kostel sv. Václava - Obnova fasády severní strany lodi kostela Velká Černoc 999 999 Kč 65
2023-071-008-009-321 Vybavení pro kulturní a spolkovou činnost LEKAF z.s. Kryry 462 220 Kč 62
2023-071-008-009-329 Rekonstrukce společenské místnosti MěÚ Kryry Kryry 498 520 Kč 62
2023-071-008-009-336 Obnova střechy kostela sv. Jana Křtitele ve Vroutku - VI. etapa Vroutek 870 112 Kč 61
2023-071-008-009-315 Zázemí mateřské školy Vilémov 321 775 Kč 60
2023-071-008-009-331 Úprava veřejného prostranství Stachov Blšany 499 730 Kč 56
2023-071-008-009-332 Vybavení společenských prostor Města Podbořany Podbořany 499 972 Kč 55
2023-071-008-009-340 Obnova střechy kostela sv. Michaela v Blšanech - II. etapa Blšany 1 549 947 Kč 51
Článek vyšel : 31.8.2023