Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař 9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5) 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5) 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Modifikace 9. výzvy (MŠ), 10. výzvy (ZŠ), 11. výzvy (SŠ a VOŠ) MAS Vladař - IROP 5

Modifikace 9. výzvy - IROP 5 , 10. výzvy - IROP 5, 11. výzvy - IROP 5 MAS Vladař která se týká prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu v MS2014+

Dne 5. 8. 2019 byla zaslána žádost o modifikace 9. výzvy / IROP 5, 10. výzvy / IROP 5, 11. výzvy / IROP 5, která se týká pouze prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu v MS2014+, na ŘO IROP ke schválení. MAS Vladař provádí změnu na základě průzkumu absorpčních kapacit v území MAS a to potřeby delšího období k zajištění odpovídající kvality ze strany potenciálních žadatelů. Změna je učiněna ve prospěch všech žadatelů.

Po kontrole a schvalovacím procesu byla naše žádost o změnu schválena. Tato změna byla ke dni 5. 8. 2019 provedena v systému MS2014+ a k dnešnímui dni, tedy k 6. 8. 2019 byla 9. výzva, 10. výzva, 11. výzva IROP 5 opět "znovuotevřena" a zpřístupněna žadatelům. Textace výzev je možné si stáhnout přímo zde v přílohách článku nebo přímo na stránkách jednotlivých výzev.

 

9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)

Provedené změny v rámci modifikace 9. výzvy (další informace naleznete zde 9. výzva MAS Vladař - IROP 5):

 

původní datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

2.9.19 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

MODIFIKACE výzvy prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu

30.9.19 10:00

 

 

10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)

Provedené změny v rámci modifikace 10. výzvy (další informace naleznete zde 10. výzva MAS Vladař - IROP 5):

 

původní datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

6.9.19 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

MODIFIKACE výzvy prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu

30.9.19 10:00

 

 

11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5)

Provedené změny v rámci modifikace 11. výzvy (další informace naleznete zde 11. výzva MAS Vladař - IROP 5):

 

původní datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

6.9.19 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

MODIFIKACE výzvy prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu

30.9.19 10:00

 

 

Případné dotazy směřujte na manažera operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 6.8.2019