Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5) 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5) 9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Školení žadatelů k 9. výzvě, 10. výzvě, 11. výzvě IROP 5 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)

18. 7. 2019 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele 9. výzvy a 10. výzvy IROP 5 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech
18. 7. 2019 od 12.30 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele 11. výzvy IROP 5 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech


POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE v rámci vyhlášených výzev MAS Vladař o.p.s.

 

9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)

10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)

11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5)

 

MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášeným výzvám, pro aktivitu "Infrastruktura předškolního vzdělávání", aktivitu "Infrastruktura základních škol" a aktivitu "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol", k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „IROP“

 

1. BLOK

Termín konání: 18. 07. 2019
Místo konání: Masarykovo náměstí 22, Podbořany - kancelář MAS Vladař v 1. patře budovy (vchod v průjezdu po pravé straně)
Čas zahájení, ukončení: 09.00 – 12.30 hodin

 

9. výzva MAS Vladař – IROP 5                                           10. výzva MAS Vladař – IROP 5

aktivita pro předškolní vzdělávání                                         aktivita infrastruktura základních škol

 

Čas zahájení, ukončení:      09.00 – 12.30 hodin

  • 09:00 – 09:10             Prezence
  • 09:10 – 10:30             Zahájení semináře, představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“, oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny)
  • 10:30 - 10:50              Závěr, diskuse
  • 10:50 – 12:00             Podání žádosti v ISKP14+
  • 12:00 – 12:30             Přestávka – občerstvení, ukončení semináře

V průběhu semináře bude zajištěno drobné občerstvení.

 

2. BLOK

Termín konání: 18. 07. 2019
Místo konání: Masarykovo náměstí 22, Podbořany - kancelář MAS Vladař v 1. patře budovy (vchod v průjezdu po pravé straně)
Čas zahájení, ukončení: 12.30 – 16.00 hodin

 

11. výzva MAS Vladař – IROP 5

aktivita infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

 

Čas zahájení, ukončení:      12.30 – 16.00 hodin

  • 12:30 – 12:40             Prezence
  • 12:40 – 14:00             Zahájení semináře, představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“, oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny)
  • 14:00 - 14:20              Závěr, diskuse
  • 14:20 – 15:30             Podání žádosti v ISKP14+
  • 15:30 – 16:00             Přestávka – občerstvení, ukončení semináře

V průběhu semináře bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Potvrzení účasti 1. BLOK a 2. BLOK: Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 16. 07. 2019, na e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě, že se do uvedeného termínu nepřihlásí žádný zájemce, seminář bude zrušen.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 9.7.2019