Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Podpora komunitního života na venkově 2019 PK Místní akční skupina Vladař Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař
Aktuality:

UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ do výzvy MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2019 PK

Příjem žádostí do výzvy "Podpora komunitního života na venkově 2019 PK" byl o půlnoci 31. října ukončen.
Kolik žádostí jsme obdrželi a co se nyní bude s žádostmi dít? To vše se dozvíte v tomto článku.


V rámci programu Plzeňského kraje získal MAS Vladař pro své území získal 60 000 Kč. Žadatelé mohli od 18. do 31. října podávat žádosti na podporu svých projektů (ve výši 5 - 20 000 Kč). 

Obdrželi jsme celkem 3 žádosti, které dohromady žádají o 58 438 Kč (seznam žádostí o podporu naleznete v příloze). O tom, zda budou podpořeny všechny projekty rozhodne jejich hodnocení a následný výběr.

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
Nyní Vaše žádosti zpracováváme. Do sedmi pracovních dní od ukončení příjmu žádostí bude zpracována kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektu.
V případě, že žádost obsahuje formální nedostatky (např. identifikační údaje žadatele), obdrží žadatel na kontaktní e-mail výzvu k nápravě. Žadatel bude mít možnost opravit nedostatky do pěti pracovních dní. Pokud nedojede do dané lhůty k nápravě, bude žádost z dalšího hodnocení vyloučena. O vyloučení bude žadatel informován prostřednictvím kontaktního e-mailu. 

Následně proběhne kontrola věcného hodnocení. Žádosti, které neobdrží minimální počet 50 bodů, budou z hodnocení vyřazeny. Žádosti, které obdržely minimální počet bodů, budou předloženy Výběrové komisi. Výběrová komise žádosti ohodnotí a seřadí podle bodového ohodnocení (od nejvyšší po nejnižší, v případě shody bodů rozhoduje čas doručení žádosti). Věcné hodnocení žádostí bude ukončeno do dvaceti pracovních dní od ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.

Výběr projektů k podpoře provádí Rozhodovací komise. Ta na základě doporučení Výběrové  komise rozhodne, které projekty budou schváleny k realizaci. O závěru Rozhodovací komise budou všichni žadatelé informování prostřednictví kontaktního e-mailu (do deseti pracovních dní po ukončení věcného hodnocení).

ZÁVĚREČNÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ MŮŽETE OČEKÁVAT V PROSINCI!

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 1.11.2019