Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař / GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE /

Podpora komunitního života na venkově 2019 PK

Ke stažení:

Stáhnout vše

MAS Vladař vyhlašuje za podpory Plzeňského kraje výzvu "Podpora komunitního života na venkově 2019 PK"

Podporovaná témata:

  • Kulturní, společenské a sportovní aktivity dětí, mládeže, dospělých a seniorů ve prospěch obyvatel obcí na území MAS Vladař v Plzeňském kraji

Termín příjmu žádostí: od 18. 10. 2018 12:00 do 31. 10. 2018 24:00

Výše podpory: max. 80% celkových způsobilých výdajů

Spoluúčast: min. 20% celkových způsobilých výdajů

Maximální výše podpory:  20 000 Kč

Minimální výše podpory: 5 000 Kč

Celková finanční alokace výzvy: 60 000 Kč

Kontaktní osoba pro výzvu:

 

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:

Dotační program:

ZDE

Výzva MAS:                                   

Výzva

Pozvánka na seminář: 24.10. 2019 od 15:00 - Kancelář MAS Vladař, Masarykovo náměstí 22, Podbořany
Příloha č. 1:                

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí

Příloha č. 2:

Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3:   

Žádost o dotaci ve formátu *word

Příloha č. 4:

Položkový rozpočet projektu

Příloha č. 5:

Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 6:

Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu ve formátu *.word

Aktuality k tématu Podpora komunitního života na venkově 2019 PK:

© MAS Vladař 2016