Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE Místní akční skupina Vladař Podpora komunitního života na venkově 2019 PK
Aktuality:

VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2019 PK

V úterý 3. prosince proběhlo v prostorách kanceláře MAS Vladař jednání Rozhodovací komise, která zde vybrala projekty doporučené k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2019 PK.

Do této výzvy se byly podány celkem tři žádosti o podporu. Rozhodovací komisi byly předsatveny jednotlivé žádosti a výsledky jejich věcného hodnocení. Všechny tři žádosti splnily podmínky věcného hodnocení. Jelikož alokace výzvy byla dostačující, doporučila Rozhodovací komise k financování všechny tři projekty.

Pořadové číslo Registrační číslo projektu Žadatel Obec Projekt  Požadovaná dotace  Věcné hodnocení (body) Výběr projektů
1. 2019/PK/1/1 Obec Štichovice Štichovice Kulturní aktivity obce Štichovice 2019 18 438,00 Kč 95 bodů doporučen k financování
2. 2019/PK/1/3 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Manětín Manětín Oslava 150 let SDH Manětín 20 000,00 Kč 75 bodů doporučen k financování
3. 2019/PK/1/2 Baroko v Čechách z.s. Manětín Rozmarné léto na plovárně Manětín 20 000,00 Kč 73 bodů doporučen k financování

Galerie :

Článek vyšel : 13.12.2019