Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5) 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

UKONČEN proces hodnocení ZOZ u výzev IROP, projekty jsou ve fyzické realizaci IV.

10. Výzva MAS Vladař IROP 5
15. Výzva MAS Vladař IROP 2


V podaných žádostech o podpopru, které podléhají níže uvedeným výzvám MAS Vladař, byl UKONČEN proces hodnocení ze strany ŘO IROP / CRR IROP a to závěrečné ověření způsobilosti "ZOZ", kdy toto hodnocení bylo pro žadatele úspěšné a byl jim vydán PRÁVNÍ AKT "PA" což znamená, že byly schváleny žadatelům finanční prostředky v součinnosti s podanými žádostmi o podporu a projekty jsou ve stavu "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory" a žadatelé mohou zahájit fyzickou realizaci projektu.

U 10. výzvy IROP 5 jsou informace k dnešnímu dni, tedy ke 3. 6. 2021, již zaktualizovány také s vazbou na to, že nektěré projekty svou realizaci fyzicky ukončily a byli i finančně ukončeny, viz stav projektu PP42.

Pozn.:

 1. CZV - celkové způsobilé výdaje, což znamená, že částky jsou uvedeny ve výši 95% Evropské fondy / příspěvek Unie + 5% spoluúčast žadatele
 2. 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III. nemá uvedeny výsledky hodnocení z důvodu, že u podaných žádostí o podporu se ještě řeší adminisrtaivní proces na ŘO IROP a na straně žadatele
 3. STAV PROJEKTU PP42 - Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO, což znamená, že takový projekt již ukončil fyzickou realizaci projektu, podal žádost o platbu a dotace byla na daném projektu již proplacena

 

10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)

 • Modernizace odborných učeben v ZŠ Manětín
  • Základní škola Manětín, příspěvková organizace
  • 2.617.447,00 Kč (CZV)
 • Učebna pro výuku přírodních věd
  • Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
  • 2.936.176,02 Kč (CZV)
  • stav projektu PP42
 • Přírodovědné předměty v moderním pojetí
  • Základní škola Žatec, Komenského alej, 749, okres Louny
  • 2.987.526,00 Kč (CZV)
  • stav projektu PP42
 • Jazyková učebna s novými technologiemi
  • Základní škola Žatec, Komenského alej, 749, okres Louny
  • 2.579.193,50 Kč (CZV)
 • Učebna cizích jazyků a informatiky
  • Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
  • 2.976.683,19 Kč (CZV)
  • stav projektu PP42
 • Vybudování multifunkční učebny na základní škole Tuchořice
  • Základní škola a Mateřská škola Tuchořice, příspěvková organizace
  • 992.126,19 Kč (CZV)
 • Modernizace odborné výuky na ZŠ Petrohrad
  • Obec Petrohrad
  • 1.465.033,00 Kč (CZV)
 • Modernizace odborné výuky na ZŠ Chbany
  • Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace
  • 2.637.798,00 Kč (CZV)
  • stav projektu PP42
 • Venkovní víceúčelová učebna a bezbariérové sociální zařízení
  • Základní škola  a Mateřská škola Vroutek, okres Louny -  příspěvková organizace
  • 2.994.227,07 Kč (CZV)
  • projekt splnil podmínky způsobilosti "ZoZ", z důvodu nedostačující alokace na 10. výzvě a opatření IROP 5 na MAS Vladař, byl projekt zařazen na seznam náhradních projektů
  • Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty ze strany ŘO IROP

 

 

15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)

 • Vybavení JSDH Žatec technickými prostředky pro výkon činností spojených s extrémním suchem
  • Město Žatec
  • 524.769,00 Kč (CZV)
 • Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Verušičky
  • Obec Verušičky
  • 801.283,33 Kč (CZV)
 • Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Chyši
  • Město chyše
  • 801.283,33 Kč (CZV)

Galerie :

Článek vyšel : 3.6.2021