Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

UKONČEN proces hodnocení ZOZ u výzev IROP, projekty jsou ve fyzické realizaci

1. výzva MAS Vladař IROP 3
3. výzva MAS Vladař IROP 5
4. výzva MAS Vladař IROP 5
5. Výzva MAS Vladař IROP 1


V podaných žádostech o podpopru, které podléhají níže uvedeným výzvám MAS Vladař, byl UKONČEN proces hodnocení ze strany ŘO IROP / CRR IROP a to závěrečné ověření způsobilosti "ZOZ", kdy toto hodnocení bylo pro žadatele úspěšné a byl jim vydán PRÁVNÍ AKT "PA" což znamená, že byly schváleny žadatelům finanční prostředky v součinnosti s podanými žádostmi o podporu a projekty jsou ve stavu "Projekt ve fyzické realizaci".

Pozn.:

 1. CZV - celkové způsobilé výdaje, což znamená, že částky jsou uvedeny ve výši 95% Evropské fondy / příspěvek Unie + 5% spoluúčast žadatele
 2. 2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4) nemá uvedeny výsledky hodnocení z důvodu, že nebyly do této výzvy podány žádné žádosti o podporu
 3. 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4) nemá uvedeny výsledky hodnocení z důvodu, že u podané žádosti o podporu stále probíhá proces hodnocení ZOZ

 

1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3)

 • Komunitní centrum PL Petrohrad
  • Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
  • 6.594.897,91 Kč (CZV)
 • Komunitní centrum "ROHÁČEK"
  • LEADER ACADEMY o.p.s.
  • 7.857.554,00 Kč Kč (CZV)
 • Rekonstrukce objektu č. p. 1667 Husova, Kadaň na Komunitní centrum
  • Město Kadaň
  • 4.670.347,59 Kč (CZV)

 

3.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5) - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci
  • Město Žatec
  • 6.000.000,00 Kč (CZV)

 

4.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP 5) - aktivita pro ZŠ a MŠ

 • Přírodní vědy názorně
  • Základní škola Žatec, nám. 28. října, okres Louny
  • 2.986.466,29 Kč (CZV)
 • Lubenecké vzdělávání pro budoucnost - přírodovědné vzdělávání
  • Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny
  • 3.511.230,00 Kč (CZV)
 • Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani
  • Základní škola, ul. Školní 1479, okr. Chomutov
  • 2.136.770,23 Kč (CZV)
 • Inovace jazykového vzdělávání
  • Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň
  • 2.800.560,30 Kč (CZV)
 • Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani
  • Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
  • 2.918.500,59 Kč (CZV)
 • Moderní trendy do výuky jazyků
  • Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
  • 2.763.540,92 Kč (CZV)
 • Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani
  • Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
  • 1.420.310,10 Kč (CZV)
 • Inovace přírodovědného vzdělávání
  • Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň
  • 2.992.838,30 Kč (CZV)
 • Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani
  • Základní škola, ul. Školní 1479, okr. Chomutov
  • 2.104.862,65 Kč (CZV)
 • Jazyky multimediálně a bezbariérově
  • Základní škola Lenešice, okres Louny, příspěvková organizace
  • 2.710.200,96 Kč (CZV)
 • Rekonstrukce učebny pro výuku cizích jazyků na ZŠ a MŠ Vroutek
  • Základní škola a Mateřská škola Vroutek, okres Louny - příspěvková organizace
  • 872.413,00 Kč (CZV)
 • Učebna přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice a zajištění bezbariérového přístupu
  • Obec Radonice
  • 4.999.707,00 Kč (CZV)

 

5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1) - aktivita bezpečnost dopravy

 • Výstavba chodníku v obci Blažim
  • Obec Blažim
  • 590.563,00 Kč (CZV)
 • Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Lišany
  • Obec Lišany
  • 3.000.000,00 Kč (CZV)

Galerie :

Článek vyšel : 4.4.2019