Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ / 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1) /

Avízo: 13.výzva MAS Vladař-IROP

Ke stažení:

Stáhnout vše

!!! Informace platné k 25. 7. 2019 !!!

V návaznosti současného procesního řešení, nejen, vyhlašování výzev v operačním prgramu IROP, ale i současně probíhajících kompletních administrativních hodnocení přijatých žádostí ve vyhlášených výzvách, a zároveň řešení veškerých potřebných administrativních procesů u otevřených výzev pro příjem žádostí o podporu, budou mít výzvy IROP MAS Vladař posunuty termíny vyhlášení a zpřístupnění výzev pro příjem žádostí o podporu, čímž se samozřejmě posune i platnost / délka termínu / data pro příjem žádostí o pdoporu, kdy nejzazší termín pro příjem žádostí, tedy uzavření výzvy pro příjem žádostí o podporu, musí být stanoven maximálně do 31. 12. 2019.

Děkujeme tímto všem za pochopení. V případě dotazů či nejasnotí je Vám k dispozici projektový manažer IROP, viz níže uvedený kontakt.

V případě dotazů kontaktujte:

 • Andrea Nipauerová, manažer IROP - CLLD MAS Vladař
  e-mail: andrea.nipauerova(vložtezavináč)vladar.cz
  mobil: +420 724 168 451

 

 

MAS Vladař plánuje vyhlásit v měsíci červenec / srpen tuto výzvu:

VÝZVA č.13. IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

aktivita: Bezpečnost dopravy

Cílem opatření je zvyšování bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Pro chodce – budování bezbariérových chodníků, přechodů, radarových semaforů a dalších bezpečnostních prvků, které na zdejších komunikacích chybí nebo neodpovídají dopravním předpisům.

Výzva bude zaměřena na:

1) Bezpečnost dopravy

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. (Pozn. Žadatel ve studii proveditelnosti popíše soulad s hlavní podporovanou aktivitou, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší, v trase dopravně zatížené komunikace.)
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
 • realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů),
 • je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy

Termín vyhlášení výzvy: červenec / srpen 2019

Termín ukončení výzvy: září / říjen 2019

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

potřebné odkazy:

Výzva č.53 / IROP / integrované projekty CLLD - Udržitelná doprava: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: http://www.irop.mmr.cz/getmedia/a6c20724-399c-4f97-bad5-9677f459d70e/Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-3.pdf.aspx?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: http://www.irop.mmr.cz/getmedia/6f92fe90-a06e-459a-acaa-68c2b291e410/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-12_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod., v kanceláři MAS Vladař)

Aktuality k tématu Avízo: 13.výzva MAS Vladař-IROP:

 • Avízo 12. a 13. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP

  Avízo 12. a 13. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP

  3.7.2019: MAS Vladař bude v měsíci červenec / srpen 2019 vyhlašovat: 12. výzvu IROP - aktivita Telematika pro veřejnou dopravu, celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 1,0 milion Kč 13. výzvu IROP - aktivita Bezpečnost dopravy, celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 12,0 milionů Kč .. Celý článek

© MAS Vladař 2016