Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Harmonogram výzev ARCHIV 2020 Harmonogram výzev 2020_1 Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Harmonogram výzev IROP 2020

Dne 19. 12. 2019 byl na jednání Rozhodovací komise MAS schválen nový Harmonogram výzev operačního programu IROP na rok 2020.

MAS Vladař dne 3. 1. 2020 zveřejnila na svých webových stránkách nový Harmonogram výzev pro operační program IROP, kde jsou uvedeny další výzvy pro rok 2020, které jsou v plánu v území MAS Vladař vyhlásit. Výzvy budou vyhlášeny na zbývající alokace již jen v těchto fiších:

 • IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
  • alokace na výzvu 1.807.559,80 Kč
  • výzva bude zaměřena na podporu aktivity Technika pro integrovaný záchranný systém
 • IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
  • alokace na výzvu 2.461.751,48 Kč
  • výzva bude zaměřena na podporu aktivity Rozvoj komunitních center
 • IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
  • alokace na výzvu 2.000.000,00 Kč
  • výzva bude zaměřena na podporu vzniku nových a rozvoje existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Další informace naleznete také v aktualizované tabulce čerpání na webových stránkách MAS Vladař, v sekci Integrovaný operační program IROP.

O případných změnách budeme opět informovat a to formou aktualizace Harmonogramu výzev, které jsou dostupné zde: http://www.vladar.cz/integrovany-operacni-program-vypis-text-14.html sekce "HARMONOGRAM VÝZEV IROP".

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 3.1.2020