Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař /

Podpora mládeže na území MAS Vladař

MAS Vladař tímto speciálním programem podporuje realizaci veřejně prospěšných projektů, které připravují pro své okolí mladí (15-26 let). V tomto programu budou vypisovány výzvy, v rámci kterých budou podpořeny nevýdělečné, veřejně prospěšné a komunitu rozvíjející, kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a dospělých (včetně nákupu drobného vybavení a materiálu) na území MAS Vladař. Finanční rámec bude tvořen výnosy z hospodářské činnosti MAS Vladař o.p.s. a přispěvovatelů.

 

VYPSANÉ VÝZVY:

Výzva - Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2023 II.

  • příjem projektových záměrů od 1. 2. do 3. 4. 2023

Výzva - Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2023

  • příjem projektových záměrů od 17. 10. do 30. 11. 2022

Výzva - Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2022

 

Aktuality k tématu Podpora mládeže na území MAS Vladař:

Stránky v této kategorii: Výzva - Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2022, Výzva - Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2023, Výzva - Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2023 II.

© MAS Vladař 2016