Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podpora mládeže na území MAS Vladař /

Výzva - Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2022

Ke stažení:

Stáhnout vše

Cílem výzvy je podpořit projekty iniciované mládeží na území MAS Vladař o.p.s. Především je cílem motivovat mládež k občanské angažovanosti, vytvořit prostor pro projednání jejich nápadů a záměrů na zlepšení života v obcích, ve kterých žijí a umožnit mládeži zažít proces vývoje projektu od myšlenky po realizaci. 

Podpořeny budou nevýdělečné, veřejně prospěšné a komunitu rozvíjející, kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a dospělých (včetně nákupu drobného vybavení a materiálu) na území MAS Vladař.

 

ČASOVÉ VYMEZENÍ  VÝZVY

Vyhlášení příjmu projektových záměrů od

20. 12. 2021, 07:00 hod.

Ukončení příjmu projektových záměrů do

31. 01. 2022, 16:00 hod.

Vyhlášení příjmu žádostí o dotaci od

01. 03. 2022, 07:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí o dotaci do

31. 03. 2022, 16:00 hod.

Projednání projektů ve výběrové komisi

04/2022

Projednání projektů v rozhodovací komisi

05/2022

Realizace projektů min. v období od

01. 01. 2022

Realizace projektů max. v období do

31. 12. 2022

Předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu do

Viz bod č. 18, max. do 31. 01. 2023

 

Podání projektového záměru

Žadatel předkládá projektový záměr do 31.01.2022, a to včetně jednoduchého soupisu položek (odstavec 10)

Může využít Formulář nebo projektový záměr připraví v jiném jím preferovaném dokumentu (např. Excel, Word, PowerPoint, list A4 apod.)

Prostřednictvím on-line formuláře:

Doporučeně poštou (s dodejkou) na adresu: 

  • MAS Vladař o.p.s., Masarykovo náměstí 22, 44101 Podbořany (obálka označena názvem výzvy a identifikací žadatele)

Osobně na adresu: 

  • MAS Vladař o.p.s., Masarykovo náměstí 22, 44101 Podbořany (obálka označena názvem výzvy a identifikací žadatele)

Prostřednictvím datové schránky na adresu: 

  • bifdk2j (MAS Vladař o.p.s., IČO: 264 04 818)

 

Aktuality k tématu Výzva - Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2022:

© MAS Vladař 2016