Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ / 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1) /

5. výzva IROP 1 - administrativní kroky

5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1) - aktivita bezpečnost dopravy

 • stanovení datumu výchozí hodnoty indikátoru v datové položce s názvem "DATUM VÝCHOZÍ HODNOTY INDIKÁTORU"
 • seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě 2.5.2018 od 13.00 hodin, bližší informace zde: školení žadatelů k 5. výzvě
 • informace ze semináře k 5. výzvě MAS Vladař pro žadatele
 • 5. výzva MAS Vladař IROP UKONČEN příjem žádostí o podporu ke dni 29.6.2018, viz. také článek
 • podáno celkem 2 žádosti, viz. seznam přijatých žádostí
 • informace pro žadatele, jak nyní bude MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu žádostí
 • 10. 8. 2018 byl UKONČEN proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu (FNaP), viz. také článek
 • 17. 8. 2018 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař žádostí o podporu 4. výzvy MAS IROP 5, kdy součástí programu tohoto jednání bylo předání žádostí o podporu 5. výzvy MAS Vladař, které splnily podmínky hodnocení "FNaP" k dalšímu kroku hodnocení - věcné hodnocení, viz. více na str. 10. až 12zápis z jednání
 • 23. 8. 2018 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem z jednání je zápis a seznam doporučených projektů k financování, viz. více na str. 3. až 4. zápisu z jednání
 • seznam doporučených projektů k financování, viz. také článek
 • 7. 9. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem jednání je zápis a seznam vybraných projektů k financování, viz. také článek
 • seznam vybraných projektů doporučených k financování
 • UKONČEN proces hodnocení ZOZ, vydání právních aktů (uvedená data a informace jsou aktuální ke dni 31. 3. 2019), více viz. článek

  © MAS Vladař 2016