Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ / 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4) /

6. výzva IROP 4 - administrativní kroky

6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)

 • stanovení datumu výchozí hodnoty indikátoru v datové položce s názvem "DATUM VÝCHOZÍ HODNOTY INDIKÁTORU"
 • seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě 25.6.2018 od 13.00 hodin, bližší informace zde: školení žadatelů k 6. výzvě
 • informace ze semináře k 6. výzvě MAS Vladař pro žadatele
 • 6. výzva MAS Vladař IROP UKONČEN příjem žádostí o podporu ke dni 20.7.2018, viz. také článek
 • podáno celkem 1 žádost, viz. seznam přijatých žádostí
 • informace pro žadatele, jak nyní bude MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu žádostí
 • 17. 8. 2018 byl UKONČEN proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu (FNaP), viz. také článek
 • 17. 8. 2018 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař žádostí o podporu 4. výzvy MAS IROP 5, kdy součástí programu tohoto jednání bylo předání žádostí o podporu 6. výzvy MAS Vladař, které splnily podmínky hodnocení "FNaP" k dalšímu kroku hodnocení - věcné hodnocení, viz. více na str. 12. až 13zápis z jednání
 • 23. 8. 2018 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem z jednání je zápis a seznam nedoporučených projektů k financování, viz. více na str. 3. až 4. zápisu z jednání
 • seznam nedoporučených žádostí (projektů) k financování, viz. také článek
 • 1. 10. 2018 se konalo jednání Kontrolní komise MAS a zástupců MAS Vladař, kdy byla řešena podaná žádost o přezkum proti výsledkům věcného hodnocení ze strany žadatele, více viz. článek
 • 18. 10. 2018 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem z jednání je zápis a seznam doporučených projektů k financování, viz. více na str. 2. až 3. zápisu z jednání
 • seznam doporučených žádostí (projektů) k financování, viz. také článek
 • 31. 10. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem jednání je zápis, seznam vybraných projektů k financování nebyl ze strany "RK MAS" schválen a proto není zatím k dispozici, viz. také článek
 • seznam vybraných projketů doporučených k financování - seznam nebyl ze strany Rozhodovací komise MAS schválen a potvrzen, tudíž není zatím jako příloha dostupný
 • 23. 11. 2018 se konalo jednání Kontrolní komise MAS a zástupců MAS Vladař, kdy byla řešena podaná stížnost proti postupu MAS ze strany žadatele proti rozhodnutí výběru projektů Rozhodvací komise MAS Vladař, více viz. článek
 • 11. 12. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem jednání je zápis a seznam vybraných projektů k financování, viz. také článek
 • seznam vybraných projektů doporučených k financování
 • UKONČEN proces hodnocení ZOZ, vydání právních aktů (uvedená data a informace jsou aktuální ke dni 17. 4. 2020), více viz. článek

  © MAS Vladař 2016