Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

ARCHIV tabulky k 31. 12. 2019

ARCHIV tabulky k 31. 12. 2019

Opatření - fiche MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020

Uvedená data byla aktuální k 31. 1. 2019. Přesnější informace naleznete v harmonogramu výzev pro rok 2019 - verze 03 / platnost dokumentu od 29. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

Opatření - fiche

Název opatření

Alokace na celé programové období

Podané projekty

(2017 - 2018)

Čerpané finance z evropských fondů Projekty v procesu hodnocení (ZOZ) Zbývající alokace programového období Plán vyhlášení výzvy v roce 2019

IROP 1

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

16.560.000,00 Kč

2

3.411.034,80 Kč

0,00 Kč

13.148.966,00 Kč

ANO

IROP 2

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

3.310.000,00 Kč

0

0,00 Kč

0,00 Kč

3.310.000,00 Kč

ANO

IROP 3

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

22.080.000,00 Kč

3

18.166.659,52 Kč

0,00 Kč

3.913.340,48 Kč

ANO

IROP 4

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

11.040.000,00 Kč

1

3.325.000,00 Kč

0,00 Kč

7.715.000,00 Kč

ANO

IROP 5

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

55.210.000,00 Kč

13

36.306.530,28 Kč

0,00 Kč

18.903.469,72 Kč

ANO

IROP 6

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kultruního dědictví

2.210.000,00 Kč

0

0,00 Kč

2.210.000,00 Kč

0,00 Kč

NE

Celková alokace IROP (programové období  2014 - 2020)

110.040.000,00 Kč

19

57.884.224,60 Kč

2.210.000,00 Kč

48.830.775,35 Kč

viz Harmonogram výzev 2019 (archiv)

 

Poznámky k tabulce:

  • Částky jsou uvedeny ve výši 95% - Evropské fondy / příspěvek Unie
  • ZOZ - závěrečné ověření způsobilosti
  • Uvedená data v tabulce "Opatření - fiche MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020" jsou aktuální k 31. 1. 2019
  • Dne 16. 04. 2019 byla provedena změna / aktualizace Harmonogramu výzev pro rok 2019, platný od 16. 04. 2019 do 31. 12. 2019
  • Změny čerpání zbývajících alokací pro programové období 2014 - 2020, které jsou aktuální k datu 16. 04. 2019 naleznte v článku "Aktualizace Harmonogramu výzev IROP 2019"
  • Aktualizace harmonogramu výzev pro rok 2019, k datu 29. 7. 2019viz také článek

    © MAS Vladař 2016