Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

ARCHIV tabulky k 31. 12. 2021

AKTUALIZACE tabulky k 05. 02. 2021

Opatření - fiše MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020

Opatření - fiše

Název opatření

Alokace na celé programové období

Změna alokace, přesun na výzvy z důvodu finančního převisu, kurzový rozdíl

95% v období 2014 - 2020

Kurzový rozdíl

Zbývající alokace

Čerpané finance z evropských fondů (vyplacené a zazávazkované s vazbou na vydané PA, celková částka uvedena včetně finančních převisů výzev)

95% v období 2014 - 2020

Plán vyhlášení výzvy v roce 2021

IROP 1

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

16.560.000,00 Kč

15.325.000,00 Kč

00,00 Kč

2.602.483,91 Kč

12.722.516,10 Kč

ANO - zbývající alokace 2.602.483,91 Kč

IROP 2

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

3.310.000,00 Kč

3.310.000,00 Kč

0,00 Kč

00,00 Kč

3.553.547,83 Kč

NE - převis alokace 243.547,82 Kč

IROP 3

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

22.080.000,00 Kč

20.628.411,00 Kč

1.451.589,00 Kč

2.461.751,48 Kč

18.166.659,53 Kč

NE - alokace 2.461.751,48 Kč

IROP 4

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

11.040.000,00 Kč

5.325.000,00 Kč

5.715.000,00 Kč

00,00 Kč

6.657.617,10 Kč

NE - převis alokace 1.332.617,10 Kč

IROP 5

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

55.210.000,00 Kč

56.445.000,00 Kč

00,00 Kč

00,00 Kč

59.283.394,64 Kč

NE - převis alokace 2.838.394,66 Kč

IROP 6

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kultruního dědictví

2.210.000,00 Kč

2.210.000,00 Kč

0,00 Kč

00,00 Kč

2.210.000,00 Kč

NE - vyčerpaná alokace

Celková alokace IROP (programové období  2014 - 2020)

110.410.000,00 Kč

103.243.411,00 Kč

7.166.589,65 Kč

5.064.235,39 Kč

102.593.735,20 Kč

viz Harmonogram výzev 2021

Poznámky k tabulce:

 • Částky jsou uvedeny ve výši 95% - Evropské fondy / příspěvek Unie
 • Vysvětlení alokace IROP 2014 - 2020
  • celková částka 102.593.735,20 Kč je uvedena včetně převisů na IROP 2, IROP 4 a IROP 5
  • bez převisů daných opatření / fiší IROP je tedy částka potom v celkové výši 98.179.175,62 Kč
  • součet částky 98.179.175,62 Kč a zbývající alokace na IROP 1 a IROP 3, tedy 5.064.235,39 Kč je celkem 103.243.411,00 Kč, což je celková alokace operačního programu IROP, která byla MAS Vladař o.p.s. schválena a přidělena pro své území na programové období 2014 - 2020 i po zkrácení s vazbou na kurzový rozdíl CZ / EUR
 • Uvedená data v tabulce "Opatření - fiše MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020" jsou aktuální k 05. 02. 2020
 • Dne 15. 12. 2020 byl sestaven Harmonogram výzev pro rok 2021, platný od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
 • INFORMACE k jednotlivým fiším IROP MAS Vladař
  • IROP 1 - v roce 2021 bude vyhlášena výzva, pod číslem 16.
  • IROP 2 - alokace byla vyčerpána v celé výši, převis alokace 243.547,82 Kč
  • IROP 3 - zbývající alokace bude využita na posílení 14. výzvy IROP 4 a 15. výzvy IROP 2, dále bude zbývající alokace přesunuta na posílení 16. výzvy IROP 1
  • IROP 4 - alokace byla vyčerpána v celé výši, převis alokace 1.332.617,10 Kč
  • IROP 5 - převis alokace 2.838.394,66 Kč
  • IROP 6 - alokace byla vyčerpána v celé výši
  • Zbývající alokace aktuálně k 5. 2. 2021 činí 5.064.235,39 Kč, kdy v roce 2020 vznikl převis na 14. výzvě IROP 4 ve výši 1.332.617,10 Kč a na 15. výzvě IROP 2 ve výši 243.547,82 Kč. Zbývající alokace pro rok 2021 na IROP 3, která je ve výši 2.461.751,48 Kč bude využita na posílení 14. výzvy IROP 4 a 15. výzvy IROP 2 dle vuvedeného převisu daných výzev a dále bude přesunuta na posílení chystané 16. výzvy IROP 1.

  © MAS Vladař 2016