Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ / Harmonogram výzev ARCHIV 2017 - 2018 /

Harmonogram výzev 2017-2018_4

Ke stažení:

Stáhnout vše

Harmonogram výzev platný do 31.12.2018, aktualizace je platná od 28. 08. 2018 do 31. 12. 2018.

    © MAS Vladař 2016