Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ / Harmonogram výzev ARCHIV 2019 /

Harmonogram výzev 2019_3

Ke stažení:

Stáhnout vše

VERZE 3 - Harmonogram výzev platný do 31. 12. 2019, aktualizace je platná od 29. 07. 2019 do 31. 12. 2019.

Potřebná aktualizace a provedené změny jsou popsány a uvedeny pod textací plánovaných výzev.

 

Případná změna nebo aktualizace harmonogramu bude vždy označena platným číslem verze a vymezením platného období, tedy příslušným datem.

kontaktní osoba: manažer operačního programu IROP, p. Nipauerová Andrea

    © MAS Vladař 2016