Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ / 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5) /

10. výzva IROP 5 - administrativní kroky

 • 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
  • seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě 18.7.2019 od 09.00 hodin, bližší informace zde: školení žadatelů k 10. výzvě
  • informace ze semináře k 10. výzvě MAS Vladař pro žadatele
  • Modifikace výzvy - 5. 8. 2019 byla zaslána žádost na ŘO IROP o provedení změny textace výzvy - prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu. V současné chvíli je výzva pro příjem žádostí UZAVŘENA, až bude v systému MS2014+ vyřešen administrativní proces "znovuotevření" výzvy, bude výzva opět otevřena a zpřístuněna žadatelům.
  • Modifikace výzvy - 6. 8. 2019 byla výzva OTEVŘENA a ZPŘÍSTUPNĚNA žadatelům - prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu do 30. 9. 2019, viz. článek
  • 10. výzva MAS Vladař IROP UKONČEN příjem žádostí o podporu ke dni 30.9.2019, viz. také článek
  • podáno celkem 9 žádostí, viz. seznam přijatých žádostí
  • informace pro žadatele, jak nyní bude MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu žádostí
  • Modifikace výzvy - 7. 2. 2020 byla zaslána žádost na ŘO IROP o provedení změny textace výzvy - navýšení alokace výzvy. V současné chvíli je výzva ve stavu "POZASTAVENÁ", až bude v systému MS2014+ vyřešen administrativní proces "kontroly / ověření a schválení" výzvy, bude výzva opět přepnuta do stavu "UZAVŘENÁ" a bude zpřístuněna pro další řešení navazujících administrativních kroků MAS Vladař, viz. článek
  • Modifikace výzvy - 11. 2. 2020 byla schválena modifikace ze strany ŘO IROP - navýšení alokace výzvy CZV na částku celkem 17.898.426,09 Kč, viz textace výzvy, příloha č. 01_Textace 10. výzvy_MAS Vladař, výzva je opět zpřístupněna pro další potřebné administrativní kroky, a to Věcné hodnocení žádostí o podporu, viz článek
  • aktualizace seznamu přijatých žádostí s vazbou na modifikaci výzvy ze dne 7. 2. 2020, navýšení alokace 10. výzvy, viz článek
  • 12. 02. 2020 byl UKONČEN proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu (FNaP), viz. také článek
  • 2. 3. 2020 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, výstupem z jednání je zápis a seznam doporučených projektů k financování, viz také zápis z jednání
  • seznam doporučených projektů k financování, viz také článek
  • AKTUÁLNÍ informace pro žadatele a příjemce ke dni 20. 5. 2020, viz článek
  • Modifikace výzvy - 25. 8. 2020 byla zaslána a schválena žádost na ŘO IROP o provedení změny textace výzvy - navýšení alokace výzvy. V současné chvíli se čeká na ověření souladu ze strany ŘO IROP v systému MS2014+, až bude tento administrativní proces "kontroly / ověření a schválení" výzvy proveden, bude výzva opět zpřístuněna pro další řešení navazujících administrativních kroků MAS Vladař, viz. článek
  • aktualizace seznamu přijatých žádostí pouze s vazbou na navýšení alokace výzvy - viz modifikace výzvy ze dne 25. 8. 2020
  • 23. 3. 2020 a 25. 3. 2020 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem jednání je zápis a seznam vybraných projektů k financování, viz. také článek
  • seznam vybraných projektů doporučených k financování a seznam náhradních projektů
  • UKONČEN proces hodnocení ZOZ, vydání právních aktů (uvedená data a informace jsou aktuální ke dni 03. 06. 2021), více viz. článek

  © MAS Vladař 2016