Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 /

Animace škol a školských zařízení v OP VVV

Mas Vladař vrámci této aktivity poskytuje tyto služby:

  • metodická pomoc pro školy, školská a další vzdělávací zařízení s výběrem vhodných šablon,
  • školení pro žadatele a příjemce školy, školská a další vzdělávací zařízení,
  • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě,
  • metodická pomoc školám, školským a dalším vzdělávacím zařízením při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
  • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
  • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Aktuality k tématu Animace škol a školských zařízení v OP VVV:

© MAS Vladař 2016