Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ / 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5) /

4. výzva IROP 5 - administrativní kroky

4.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP 5) - aktivita pro ZŠ a MŠ

 • stanovení datumu výchozí hodnoty indikátoru v datové položce s názvem "DATUM VÝCHOZÍ HODNOTY INDIKÁTORU"
 • seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě 2.5.2018 od 9.00 hodin, bližší informace zde: školení žadatelů ke 4. výzvě
 • informace ze semináře ke 4. výzvě MAS Vladař pro žadatele
 • 4. výzva MAS Vladař IROP UKONČEN příjem žádostí o podporu ke dni 26.6.2018, viz. také článek
 • podáno celkem 13 žádostí, 1 žádost o podporu stažena žadatelem, viz. seznam přijatých žádostí
 • informace pro žadatele, jak nyní bude MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu žádostí
 • 6. 8. 2018 byl UKONČEN proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu (FNaP), viz. také článek
 • 7. 8. 2018 se konalo pracovní jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, kde byly předány žádosti o podporu, které splnily podmínky hodnocení "FNaP" k dalšímu kroku hodnocení - věcné hodnocení, více viz. zápis z jednání
 • 17. 8. 2018 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař žádostí o podporu 4. výzvy MAS IROP 5, výstupem jednání je zápis a seznam doporučených projektů k financování, viz. více zápis jednání
 • seznam doporučených projektů k financování, viz. také článek
 • Modifikace výzvy - 20. 9. 2018 byla zaslána žádost na ŘO IROP o provedení změny textace výzvy - navýšení alokace výzvy, viz. článek
 • Schválená modifikace výzvy - 21. 09. 2018, navýšení alokace výzvy, viz. článek
 • 19. 9. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem jednání je zápis a seznam vybraných projektů k financování, viz. také článek
 • seznam vybraných projektů doporučených k financování
 • UKONČEN proces hodnocení ZOZ, vydání právních aktů (uvedená data a informace jsou aktuální ke dni 31. 3. 2019), více viz. článek

  © MAS Vladař 2016