Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

ARCHIV tabulky k 31. 12. 2020

ARCHIV tabulky k 31. 12. 2020

Opatření - fiche MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020

Uvedená data byla aktuální k 03. 01. 2020. Přesnější informace naleznete v harmonogramu výzev pro rok 2020 - verze 03 / platnost dokumentu od 01. 09. 2020 do 31. 12. 2020.

Opatření - fiše

Název opatření

Alokace na celé programové období

Čerpané finance z evropských fondů

95% v období 2017 - 2018

Kurzový rozdíl

Zbývající alokace

Čerpané finance z evropských fondů

95% v období 2019

Plán vyhlášení výzvy v roce 2020

IROP 1

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

16.560.000,00 Kč

3.411.034,80 Kč

00,00 Kč

13.148.965,15 Kč

10.226.244,35 Kč

9.893.137,30 Kč

NE - zbývající alokace 2.922.720,80 Kč 3.255.827,85 Kč

IROP 2

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

3.310.000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

3.3310.000,00 Kč

1.502.440,20 Kč

ANO - alokace 1.807.559,80 Kč

IROP 3

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

22.080.000,00 Kč

18.166.659,52 Kč

1.451.589,00 Kč

2.461.751,48 Kč

00,00 Kč

ANO - alokace 2.461.751,48 Kč

IROP 4

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

11.040.000,00 Kč

3.325.000,00 Kč

5.715.000,00 Kč

2.000.000,00 Kč

00,00 Kč

ANO - alokace 2.000.000,00 Kč

IROP 5

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

55.210.000,00 Kč

36.306.530,28 Kč

00,00 Kč

18.903.469,72 Kč

18.903.469,72 Kč

NE - převis alokace 4.073.394,60 Kč

IROP 6

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kultruního dědictví

2.210.000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

2.210.000,00 Kč

2.210.000,00 Kč

NE - vyčerpaná alokace

Celková alokace IROP (programové období  2014 - 2020)

110.410.000,00 Kč

61.209.224,65 Kč

7.166.589,65 Kč

42.034.186,35 Kč

32.509.047,22 Kč

viz Harmonogram výzev 2020

 

Poznámky k tabulce:

 • Částky jsou uvedeny ve výši 95% - Evropské fondy / příspěvek Unie
 • Uvedená data v tabulce "Opatření - fiše MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020" jsou aktuální k 03. 01. 2020
 • Dne 01. 09. 2020 byla vydána aktualizace Harmonogramu výzev pro rok 2020, platný od 01. 09. 2020 do 31. 12. 2020
 • Dne 23. 06. 2020 byla provedena aktualizace čerpání fiše IROP 1, kdy došlo pouze k úpravě čerpání alokace u fiše IROP 1. Byla provedena změna v čerpání u fiše IROP 1 s vazbou na 13. výzvu IROP 1 a ukončené hodnocení za MAS Vladař, kdy u jedné žádosti o podporu došlo ke snížení finanční částky rozpočtu a tím tedy navýšení zbývající alokace fiše IROP 1. Ostatní data jsou beze změn, viz harmonogram výzev.
 • Dne 19. 05. 2020 byla vydána aktualizace Harmonogramu výzev pro rok 2020, platný od 19. 05. 2020 do 31. 12. 2020
 • Dne 19. 12. 2019 byl schválen Harmonogram výzev pro rok 2020, platný od 19. 12. 2019 do 31. 12. 2020_ARCHIV
 • INFORMACE k jednotlivým fiším IROP MAS Vladař
  • IROP 1 - zbývající alokace bude formou žádostí o změnu přesunuta na IROP 5
  • IROP 2 - v roce 2020 bude vyhlášená výzva, pod číslem 16. (výzva se bude vyhlašovat pod pořadovým číslem 15., viz aktualizace harmonogramu výzev 2020)
  • IROP 3 - v roce 2020 bude vyhlášená výzva, pod číslem 14. (výzva se vyhlašovat nebude, viz aktualizace harmonogramu výzev 2020)
  • IROP 4 -  v roce 2020 bude vyhlášená výzva, pod číslem 15. (výzva se bude vyhlašovat pod pořadovým číslem 14., viz aktualizace harmonogramu výzev 2020)
  • IROP 5 - převis alokace 4.073.394,60 Kč / přesun alokace z IROP 1 poníží převis na 1.150.673,80 Kč
  • IROP 6 - alokacve byla vyčerpána v celé výši
  • Zbývající alokace v roce 2019 činila 42.034.186,35 Kč, kdy vznikl převis na 10. výzvě IROP 5 ve výši 4.073.394,60 Kč, zbývající alokace pro rok 2020 je 9.192.032,08 Kč, kdy částka 2.922.720,80 Kč z IROP 1 bude přesunuta na IROP 5

  © MAS Vladař 2016