Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ / 12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1) /

Avízo: 12.výzva MAS Vladař-IROP

Ke stažení:

Stáhnout vše

!!! Informace platné k 25. 7. 2019 !!!

V návaznosti současného procesního řešení, nejen, vyhlašování výzev v operačním prgramu IROP, ale i současně probíhajících kompletních administrativních hodnocení přijatých žádostí ve vyhlášených výzvách, a zároveň řešení veškerých potřebných administrativních procesů u otevřených výzev pro příjem žádostí o podporu, budou mít výzvy IROP MAS Vladař posunuty termíny vyhlášení a zpřístupnění výzev pro příjem žádostí o podporu, čímž se samozřejmě posune i platnost / délka termínu / data pro příjem žádostí o pdoporu, kdy nejzazší termín pro příjem žádostí, tedy uzavření výzvy pro příjem žádostí o podporu, musí být stanoven maximálně do 31. 12. 2019.

Děkujeme tímto všem za pochopení. V případě dotazů či nejasnotí je Vám k dispozici projektový manažer IROP, viz níže uvedený kontakt.

V případě dotazů kontaktujte:

 • Andrea Nipauerová, manažer IROP - CLLD MAS Vladař
  e-mail: andrea.nipauerova(vložtezavináč)vladar.cz
  mobil: +420 724 168 451

 

 

MAS Vladař plánuje vyhlásit v měsíci červenec / srpen tuto výzvu:

VÝZVA č.12. IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

aktivita: Telemtaika pro veřejnou dopravu

Cílem opatření IROP 1, je především zvyšování bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, jak popisuje 12. výzva IROP - aktivita bezpečnost dopravy. Aktivita Telematika pro veřejnou dopravu, je vnímána jako další správný krok k doplnění samotné bezpečnosti v dopravě a to hlavně zlepšení a zajištění přehledu pro cestující zavedením nebo modernizací informačních systémů například ve vozidlech veřejné dopravy nebo na samotných zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy v součinnosti s cestovním ruchem, kdy v rámci 53. výzvy / IROP 1 může být podpořena výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou dopravu, zavádění nebo modernizace informačních systémů pro cestující, komunikačních systémů řidičů veřejné dopravy s dispečinkem, rezervačních, odbavovacích a platebních systémů pro veřejnou dopravu.

Výzva bude zaměřena na:

1) Telematiku pro veřejnou dopravu

 • zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy
 • zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních a zákaznických centrech včetně dopravních informačních a zákaznických center provozovaných elektronicky
 • zavedení jednotné informační služby prosystém integrovaných veřejných služeb vpřepravě cestujících
 • zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb vpřepravě cestujících
 • přičemž je možná i libovolná kombinace výše uvedených aktivit

Termín vyhlášení výzvy: červenec / srpen 2019

Termín ukončení výzvy: září / říjen 2019

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

potřebné odkazy:

Výzva č.53 / IROP / integrované projekty CLLD - Udržitelná doprava: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: http://www.irop.mmr.cz/getmedia/a6c20724-399c-4f97-bad5-9677f459d70e/Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-3.pdf.aspx?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: http://www.irop.mmr.cz/getmedia/6f92fe90-a06e-459a-acaa-68c2b291e410/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-12_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod., v kanceláři MAS Vladař)

  © MAS Vladař 2016