Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Program rozvoje venkova 2014-2021 / Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (PRV9) /

Hasičské zbrojnice - PRV9

 

Jaké projekty lze podpořit (příklady)?

Lze podpořit pouze prostory přímo sloužící pro výkon služby, tzn. šatny, garáž, sociální zázemí, apod. Kuchyňky nebo denní místnosti podpořit nelze.

 

Zásahové obleky ANO, jako vybavení výjezdové jednotky (helmy, obleky, boty).
Přívěsný vozík pro zásah ANO, ale pouze v případě, že zásahová jednotka nemá ve výbavě zásahové vozidlo s nádrží na hasivo
Zásahové vozidlo NE, nelze podpořit vozidla kategorie L, M ani N.
Proudové čerpadlo ANO, pokud přímo souvisí s výkonem služby jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Vysílačky ANO, pokud přímo souvisí s výkonem služby jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Přenosná motorová stříkačka ANO, pokud přímo souvisí s výkonem služby jednotky sboru dobrovolných hasičů. Pro sportovní činnost ne – zde lze požádat přes oblast f) čl. 20 kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.
Motorové pily ANO, pokud přímo souvisí s výkonem služby jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Profesionální stan (nouzové přístřeší) NE, nesouvisí s výkonem služby jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO V.
Požární nádrže NE, nejedná se o investici do stavby a vybavení hasičské zbrojnice.

 

    © MAS Vladař 2016