Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Program rozvoje venkova 2014-2021 / Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (PRV9) /

Mateřské a základní školy - PRV9

 

Jaké projekty lze podpořit (příklady)?

Podpořit lze pouze kmenové učebny, tzn takové, ve který je umístěná trvale některá ze tříd a učebna nese označení třídy. Kmenové učebny určují kapacitu školy.

 

Mobiliář a dětské hřiště u MŠ a ZŠ ANO, ale u ZŠ pouze jako doplňující výdaj. Způsobilé jsou i horizontální prvky, např. barevné pryžové povrchy. Pokud povrchy slouží k aktivitám dětí, jedná se o herní prvky, nikoli o úpravy povrchu.
Rekonstrukce šaten (zázemí) školy ANO, i u ZŠ.
Oplocení ANO, ale pouze jako doplňující výdaj (kap. 15 b) Mateřské a základní školy, písm. e) bod 3).
Odhlučnění místnosti – zvukové panely ANO, jako součást rekonstrukce, stavebních prací.
Altán u MŠ ANO, jako venkovní mobiliář (do 25 m2).
Přístupová cesta ke škole ANO, ale pouze jako doplňující výdaj. Nelze podpořit komunikace mimo uzavřený areál školy.
Sborovny (nové umyvadlo, přívod vody) ANO, viz kap. 15 b) Mateřské a základní školy, písm. g) bod 3).
Venkovní učebny Obecně lze podpořit pouze venkovní mobiliář. V případě ZŠ jako doplňující výdaj
Vodní a herní prvky pro MŠ ANO, lze podpořit herní prvky a venkovní mobiliář. Tedy z vodních prvků jen takové, které lze považovat za mobiliář – pítka, napajedla a koupadla (mobilní, bez napojení na vodu).
Tělocvična NE.
Odborné učebny jako jazykové, počítačové, učebny na dílny atd. NE.
Venkovní zahrádka NE.
Kuchyňka na výuku včetně jejího vybavení NE.
Počítače/tablety ANO, ale pouze pro vyučující k přípravě na výuku) do kmenové učebny.
Počítače pro potřeby učitelů ve třídě či sborovně ANO, počítače pro potřeby učitelů kmenových učeben (tedy třídních učitelů) lze podpořit.
Výstavba jímky NE, protože se nejedná o rekonstrukci/rozšíření.
Pořízení kamerového systému ANO, pokud jde o kameru u vstupu, která slouží ke kontrole, kdo je vpuštěn do budovy. Kamera spadá do limitu opláštění.
Úprava povrchu a parkovacích míst ANO, ale pouze jako doplňující výdaj k projektu do 30%.
Rekonstrukce sociálního zařízení/šaten u tělocvičny NE, nelze - tělocvična není způsobilý výdaj.
Výměna lina

ANO, lze u kmenových učeben, sboroven a kabinetů nesloužících pro odborné předměry, školních knihoven, technických místností, družin, jídelny.

U MŠ pak není problém výměna lina kdekoliv. 

Nutno popsat tak, že lino bude efektivnější (např. protiskluzové, bude mít delší životnost díky kvalitním materiálům).

Vybavení jídelny ZŠ

ANO, pořízení sedacíh souprav do jídelny je možné - v režimu de minimis. 

Podmínka se týká pouze žádostí, které jsou v režimu "nezakládající veřejnou podporu". Pro režim "de minimis" platí pouze další podmínky nazvané "společné pro oba režimy". Tyto podmínky neurčují podrobněji žádnou povinnost pro školní stravovací zařízení. Je tedy možné, aby u žádosti v režimu "de minimis" bylo poskytováno také stravování pro veřejnost.

Modernizace kmenové učebny a její vybavení (lavice, židle, interaktivní tabule, atd.)

ANO, způsobilé výdaje jsou výdaje právě do kmenových účeben. Takže pořídit nábytek i interaktivní tabule. Vybavení nesmí být určeno speciálně pro odborné předměty.

 

    © MAS Vladař 2016