Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař /

Podpora mládeže na území MAS Vladař

Ke stažení:

Stáhnout vše

MAS Vladař speciálním programem podporuje realizaci veřejně prospěšných projektů, které připravují pro své okolí mladí (15-26 let). V tomto programu budou vypisovány výzvy, v rámci kterých budou podpořeny nevýdělečné, veřejně prospěšné a komunitu rozvíjející, kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a dospělých (včetně nákupu drobného vybavení a materiálu) na území MAS Vladař.

Finanční rámec bude tvořen výnosy z hospodářské činnosti MAS Vladař o.p.s. a přispěvovatelů.

Zajímá Vás podpora mladých, chcete se k nám přidat? Kontaktujte nás!

Jak to bude probíhat? 

 1. Jeden či více mladých (15-26 let) vymyslí, čím se chtějí v území MAS Vladař realizovat, čím chtějí přispět veřejnosti
 2. Podají si do výzvy Záměr projektu, stručně popíší, co chtějí udělat, kolik to bude stát (pozor, máme omezené zdroje neproplatíme více, než maximum uvedené ve výzvě)
  Projektové záměry můžete podávat ZDE.
 3. Na MAS Vladař zkontrolujeme, že je záměr v souladu s cílem výzvy, akceptovatelné záměry doporučíme k dopracování na Projekt
 4. Žadatel/žadatelé projedná svůj záměr/projekt se zastupitelstvem obce, v které jej hodlají realizovat
 5. Podáte Žádost o podporu (Podrobněji popsáno co a hlavně jak uděláte, kdo vám pomůže, komu a jak to prospěje, ...), přiložíte rozpočet a další přílohy
 6. Výběrová komise MAS Vladař bodově ohodnotí žádosti a seřadí je
 7. Rozhodovací komise MAS Vladař vybere projekty, které budou podpořeny dle dostupné alokace
 8. Podepíšeme spolu dohodu o poskytnutí financí na realizaci vašeho projektu
 9. Budete realizovat svůj projekt - proplatíme vám účetní doklady, případně přímo uhradíme faktury spojené s realizací projektu do max. částky schválené v dohodě o poskytnutí financí.
 10. Sepíšete krátkou zprávu o tom, co jste dokázali!
 11. Potěšeni úspěchem budete přemýšlet, co budete realizovat příště ;)

Výzva - Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2022

 

Aktuality k tématu Podpora mládeže na území MAS Vladař:

Stránky v této kategorii: Výzva - Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2022

© MAS Vladař 2016