Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 / Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) /

1. výzva OP TAK – Technologie pro MAS Vladař

Ke stažení:

Stáhnout vše

MAS Vladař o.p.s. vyhlašuje 1. výzvu OP TAK – Technologie pro MAS Vladař.

Datum zahájení příjmu projektových záměrů: 8. 5. 2024, 00:00 hod.

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 12. 6. 2024, 24:00 hod.

 

Nadřazená výzva: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/2023/7/Text-vyzvy_Technologie-pro-MAS-_CLLD_-_-vyzva-I-_cervenec-2023.pdf

Web nadřazené výzvy: https://www.optak.cz/technologie-pro-mas-clld-vyzva-i/a-161/

Dotazy a další informace - API: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/technologie-pro-mas-optak/technologie-pro-mas-clld-vyzva-i/

 

Alokace pro výzvu MAS: 5.010.000 Kč

Míra podpory 50 % (v režimu de minimis)

Min. výše celkových způsobilých výdajů projektu 250 000 Kč

Max. výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč

Forma podpory Dotace – ex-post financování 

 

Kontaktní osoba, komziltace k výzvě:

Ing. Josef Ryšavý – josef.rysavy@vladar.cz, 608 025 123

 

Pravidla:

Aktuality k tématu 1. výzva OP TAK – Technologie pro MAS Vladař:

  • Sezna přijatých projektů 1. výzvy OPTAK

    19.6.2024: O podporu z 1. výzvy OPTAK MAS Vladař projevilo zájem 5 subjektů v celkové požadované částce dotace 4.951.177Kč. Aktuálně bude probíhat kontrola formálních náležitostí a následně věcné hodnocení a výběr projektů k financování. .. Celý článek

  • Vyhlašujeme 1. výzvu OP TAK – Technologie pro MAS Vladař

    Vyhlašujeme 1. výzvu OP TAK – Technologie pro MAS Vladař

    24.4.2024: MAS Vladař o.p.s. vyhlašuje 1. výzvu OP TAK – Technologie pro MAS Vladař. Datum zahájení příjmu projektových záměrů: 8. 5. 2024, datum ukončení příjmu projektových záměrů: 12. 6. 2024. Alokace výzvy 5.010.000Kč, dotace 50%, max. 1.000.000Kč. Podporovány budou aktivity investice do: a) Robotizace, automatizace, digitalizace, b) E-shop, cloudové služby, c) Komunikační a identifikační infrastruktura, výpočetní technika .. Celý článek

© MAS Vladař 2016