Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ / 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5) /

Avízo: 3.výzva MAS Vladař-IROP

Ke stažení:

Stáhnout vše

MAS Vladař plánuje vyhlásit v lednu tuto výzvu:

VÝZVA č.3. IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní účení

aktivita: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Výzva bude zaměřena na podporu a rozvoj infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, kdy se jedná se o školy a školská zařízení, střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.

Termín vyhlášení výzvy: leden 2018

Termín ukončení výzvy: březen 2018

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

potřebné odkazy:

Výzva č.68 / IROP / integrované projekty CLLD - Zvýšení kvality a dostupnosti infratsruktury pro vzdělávání a celoživotní učení: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6-a52f-c9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ab644593-6889-4818-a10a-670b62a519e6/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.00 - 14.00 hod., v kanceláři MAS Vladař)

Aktuality k tématu Avízo: 3.výzva MAS Vladař-IROP:

© MAS Vladař 2016