Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ / 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5) /

11. výzva IROP 5 - administrativní kroky

 • 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5) - aktivita pro SŠ a VOŠ
  • seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě 18.7.2019 od 12.30 hodin, bližší informace zde: školení žadatelů k 11. výzvě
  • informace ze semináře k 11. výzvě MAS Vladař pro žadatele
  • Modifikace výzvy - 5. 8. 2019 byla zaslána žádost na ŘO IROP o provedení změny textace výzvy - prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu. V současné chvíli je výzva pro příjem žádostí UZAVŘENA, až bude v systému MS2014+ vyřešen administrativní proces "znovuotevření" výzvy, bude výzva opět otevřena a zpřístuněna žadatelům.
  • Modifikace výzvy - 6. 8. 2019 byla výzva OTEVŘENA a ZPŘÍSTUPNĚNA žadatelům - prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu do 30. 9. 2019, viz. článek
  • 11. výzva MAS Vladař IROP UKONČEN příjem žádostí o podporu ke dni 30.9.2019, viz. také článek
  • podáno celkem 1 žádost, viz. seznam přijatých žádostí
  • informace pro žadatele, jak nyní bude MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu žádostí
  • 12. 11. 2019 byl UKONČEN proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu (FNaP), viz. také článek
  • 18. 11. 2019 se konalo pracovní jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař žádostí o podporu 11. výzvy MAS IROP 5, kdy výstupem jednání bylo předání žádostí o podporu, které splnily podmínky hodnocení "FNaP" k dalšímu kroku hodnocení - věcné hodnocení, viz také článek o ukončení "FNaP"
  • 2. 12. 2019 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, výstupem z jednání je zápis a seznam doporučených projektů k financování, viz také zápis z jednání
  • seznam doporučených projektů k financování, viz také článek
  • 19. 12. 2019 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem jednání je zápis a seznam vybraných projektů k financování, viz. také článek
  • seznam vybraných projektů doporučených k financování
  • UKONČEN proces hodnocení ZOZ, vydání právních aktů (uvedená data a informace jsou aktuální ke dni 17. 4. 2020), více viz. článek

  © MAS Vladař 2016