Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ / 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2) /

15. výzva IROP 2 - administrativní kroky

 • 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)
  • seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě 8. 7. 2020 od 09.00 hodin, bližší informace zde: školení žadatelů k 15. výzvě
  • jelikož se do uvedeného termínu neregistroval žádný zájemce, je ke dni 3. 7. 2020 plánovaný a připravený seminář pro žadatele k 15. výzvě IROP 2 ze strany MAS Vladař ZRUŠEN !!! O náhradním termínu semináře Vás budeme informovat opět na našich webových stránkách, který je plánovaný na 2. týden v měsíci srpnu 2020
  • seminář II. pro žadatele k vyhlášené výzvě 18. 8. 2020 od 09.00 hodin, bližší informace zde: školení žadatelů k 15. výzvě
  • jelikož se do uvedeného termínu neregistroval žádný zájemce, je ke dni 17. 8. 2020 plánovaný a připravený seminář pro žadatele k 15. výzvě IROP 2 ze strany MAS Vladař ZRUŠEN !!!
  • prezentace k semináři I.a II. dostupná zde: prezentace SEMINÁŘ PRO ŽADATELE II.
  • 15. výzva MAS Vladař IROP UKONČEN příjem žádostí o podporu ke dni 31.8.2020, viz. také článek
  • podány celkem 3 žádosti, viz. seznam přijatých žádostí
  • informace pro žadatele, jak nyní bude MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu žádostí
  • 6. 10. 2020 byl UKONČEN proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu (FNaP), viz. také článek
  • 20. 10. 2020 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, výstupem z jednání je zápis a seznam doporučených projektů k financování, viz také zápis z jednání
  • seznam doporučených projektů k financování, viz také článek
  • AKTUÁLNÍ informace pro žadatele a příjemce podpory ke dni 27. 11. 2020 - Výběr projektů, viz článek
  • Změna textace výzvy - 18. 2. 2021 byla zaslána žádost na ŘO IROP o provedení změny textace výzvy - navýšení alokace výzvy. Po ověření a schválení ze strany ŘO IROP, bude zahájena modifikace výzvy v systému MS2014+ a s tím spojené závěrečné administrativní kroky ŘO IROP a MAS Vladařviz. článek
  • Modifikace výzvy je schválena a potvrzena ke dni 22. 2. 2021 - 19. 2. 2021 byla zaslána žádost na ŘO IROP - schválení navýšení alokace výzvy a potřebné změny provedené v MS2014+, dne 22. 2. 2021 bylo ze strany ŘO IROP provedeno schválení a potvrzení změn v MS2014+. 
  • 18. 11. 2020 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem jednání je zápis a seznam vybraných projektů k financování, viz. také článek
  • seznam vybraných projektů doporučených k financování
  • UKONČEN proces hodnocení ZOZ, vydání právních aktů (uvedená data a informace jsou aktuální ke dni 03. 06. 2021), více viz. článek

  © MAS Vladař 2016