Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 /

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+

Ke stažení:

Stáhnout vše

IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. MAS Vladař implementuje na svém území tento program v podobě integrovaného nástroje CLLD, dále viz také Koncepční část SCLLD MAS Vladař 21+ (verze 1.0, platná od srpna 2021).

Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora v rámci výzev MAS Vladař směřovat, je vzdělávání, dopravní obslužnost, integrovaný záchranný systém, sociální integrace, kulturní památky, veřejná prostranství a cestovní ruch.

Strategické cíle:

 • Strategický cíl 1: Území MAS vladař je bezpečné místo pro život s dobrou dostupností kvalitních služeb a zázemí v obcích i městech, pestrým kulturním, sportovním a komunitním životem.
 • Strategický cíl 2: Na území MAS Vladař je dostatek kvalitních pracovních příležitostí jakož i kvalifikovaných zaměstnanců, podniky mají dostatečné kapacity. Území se snaží o soběstačnost ve všech potřebných odvětvích, důraz je kladen na přidanou hodnotu.
 • Strategický cíl 3: Území MAS Vladař si váží svého přírodního i kulturního dědictví, pečuje o něj a rozvíjí jej. Krásy MAS Vladař jsou navštěvovány místními i turisty z větších dálek. Přírodní zdroje jsou využívány s rozmyslem, krajině se navrací původní ráz.

V programovém období 2021 - 2027 je celková alokace pro  MAS Vladař v operačním programu IROP z Evropského fondu dle návrhu výboru NS MAS ČR k 10. 5. 2022 vypočtena na částku celkem „CZV“: 126.889.096,00 Kč

 • Pro méně rozvinuté regiony „MRR“, tedy částka z výše uvedené celkové alokace bude celkem: 123.244.114,00 Kč
 • Pro průběžné regiony „PR“, tedy částka z výše uvedené celkové alokace bude celkem: 3.644.982,00 Kč
Aktualizace k datu 12. 10. 2022 (příloha k zápisu z jednání RK MAS - 11. 10. 2022)

Návrh rozdělení alokace do jednotlivých fiší IROP na 2021-2027

    MRR 2021-2027 PR 2021-2027
Opatření 1 IROP 1 - Doprava 17 256 968,30 Kč 3 644 982,00 Kč
Opatření 2 IROP 2 - Veřejné prostrantví 13 920 960,80 Kč
Opatření 3 IROP 3 - Vzdělávání 61 273 013,20 Kč
Opatření 4 IROP 4 - Hasiči 3 252 957,20 Kč
Opatření 5 IROP 5 - Sociální služby 3 698 292,90 Kč

Opatření 6

Opatření 6

IROP 6 - Kultura - památky a muzea

IROP 6 - Kultura - knihovny

9 920 960,80 Kč
Opatření 7 IROP 7 - Cestovní ruch 13 920 960,80 Kč
    123 244 114,00 Kč 3 644 982,00 Kč

Poznámka: PR Plzeňský kraj - Manětín, Nečtiny, Štichovice.

Harmonogram výzev

 

Avíza výzev

 • 1. výzva IROP 3 Vzdělávání, pro více inofrmací klikněte zde: IROP 3_I.
 • 2. výzva IROP 1 Doprava, pro více inofrmací klikněte zde: IROP 1_I.
 • 3. výzva IROP 6 Kutura, pro více informací klikněte zde: IROP 6_I.
 • 4. výzva IROP 6 Kultura, pro více informací klikněte zde: IROP 6_II.
 • 5. výzva IROP 3 Vzdělávání, pro více informací klikněte zde: IROP 3_II.
 • 6. výzva IROP 4 Hasiči, pro více informací klikněte zde: IROP 4_I
 • 7. výzva IROP 2 Veřejná prostranství, pro více informací klikněte zde: IROP 2_I
 • 8. výzva IROP 5 Sociální služby, pro více informací klikněte zde: IROP 5_I.
 • 9. výzva IROP 1 Doprava, pro více informací klikněte zde: IROP 1_II.
 • X. výzva IROP 7 Cestovní ruch, informace se připravují
  • červenec - srpen 2024
 • X. výzva IROP 3 Vzdělávání, informace se připravují
  • červenec - srpen 2024

 

Workshop MAS Vladař

 

Výzvy MAS Vladař

 

Interní postupy IROP MAS Vladař, směrnice "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení střetu zájmů Operační program IROP, programové období 2021 - 2027"

 

Dokumenty ŘO IROP

Aktuality k tématu Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+:

Stránky v této kategorii: IROP 1 - Doprava, IROP 3 - Vzdělávání, IROP 5 - Sociální infrastruktura, 1. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - I., 2. výzva MAS Vladař – IROP 1 Doprava - I., IROP 2 - Veřejná prostranství, IROP 4 - Hasiči, IROP 6 - Kultura, IROP 7 - Cestovní ruch, 3. výzva MAS Vladař – IROP 6 Kultura - Památky a muzea - I., 4. výzva MAS Vladař – IROP 6 Kultura - Knihovny - II., 5. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - II., 6. výzva MAS Vladař – IROP 4 Hasiči - I., 7. výzva MAS Vladař – IROP 2 Veřejná prostranství - I.

© MAS Vladař 2016